Autobusno stajalište Žminj Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Žminju
    by Booking.com
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:05
Pula
Nomago - Ljubljana
06:05
Pula
Brioni - Pula
06:05
Vodnjan
Brioni - Pula
07:09
Pazin
Autotrans - Rijeka
07:32
Rovinj
Autotrans - Rijeka
07:40
Vodnjan
Brioni - Pula
07:40
Pula
Brioni - Pula
07:40
Pula
Nomago - Ljubljana
09:50
Zagreb
Brioni - Pula
09:50
Zagreb
Nomago - Ljubljana
09:50
Rijeka
Brioni - Pula
09:50
Rijeka
Nomago - Ljubljana
09:50
Pazin
Brioni - Pula
09:50
Pazin
Nomago - Ljubljana
13:19
Pazin
Brioni - Pula
13:19
Rijeka
Brioni - Pula
13:20
Rijeka
Nomago - Ljubljana
13:20
Pazin
Nomago - Ljubljana
13:39
Pazin
Autotrans - Rijeka
13:39
Zagreb
Autotrans - Rijeka
13:47
Rovinj
Autotrans - Rijeka
15:02
Rovinj
Autotrans - Rijeka
15:35
Pula
Nomago - Ljubljana
15:50
Pazin
Autotrans - Rijeka
16:02
Rovinj
Autotrans - Rijeka
16:35
Pula
Nomago - Ljubljana
16:35
Pula
Brioni - Pula
16:35
Vodnjan
Brioni - Pula
19:45
Rovinj
Autotrans - Rijeka
20:30
Pazin
Autotrans - Rijeka
22:55
Pazin
Brioni - Pula
22:55
Pazin
Nomago - Ljubljana
22:55
Rijeka
Nomago - Ljubljana
22:55
Rijeka
Brioni - Pula
22:55
Zagreb
Nomago - Ljubljana
22:55
Zagreb
Brioni - Pula
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:55 
06:27 
0h 32min 
5,20 EUR
 
Žminj - Rovinj
Odaberi i kupi
 
06:05 
10:00 
3h 55min 
22,80 EUR
 
Žminj - Zagreb
Odaberi i kupi
 
06:05 
10:00 
3h 55min 
22,80 EUR
 
Žminj - Zagreb
Odaberi i kupi
 
06:05 
07:10 
1h 5min 
9,80 EUR
 
Žminj - Rijeka
Odaberi i kupi
 
06:05 
07:10 
1h 5min 
9,80 EUR
 
Žminj - Rijeka
Odaberi i kupi
 
06:05 
06:20 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
06:05 
06:20 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
06:20 
07:25 
1h 5min 
5,80 EUR
 
Žminj - Pula
Odaberi i kupi
 
07:09 
07:41 
0h 32min 
5,20 EUR
 
Žminj - Rovinj
Odaberi i kupi
 
07:32 
07:56 
0h 24min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
07:40 
07:55 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
07:40 
07:55 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
07:40 
08:50 
1h 10min 
9,80 EUR
 
Žminj - Rijeka
Odaberi i kupi
 
07:40 
08:50 
1h 10min 
9,80 EUR
 
Žminj - Rijeka
Odaberi i kupi
 
07:40 
11:45 
4h 5min 
22,80 EUR
 
Žminj - Zagreb
Odaberi i kupi
 
07:40 
11:45 
4h 5min 
22,80 EUR
 
Žminj - Zagreb
Odaberi i kupi
 
09:50 
10:30 
0h 40min 
5,80 EUR
 
Žminj - Pula
Odaberi i kupi
 
09:50 
10:30 
0h 40min 
5,80 EUR
 
Žminj - Pula
Odaberi i kupi
 
09:50 
10:17 
0h 27min 
5,10 EUR
 
Žminj - Vodnjan
Odaberi i kupi
 
13:20 
13:47 
0h 27min 
5,10 EUR
 
Žminj - Vodnjan
Odaberi i kupi
 
13:20 
14:00 
0h 40min 
5,80 EUR
 
Žminj - Pula
Odaberi i kupi
 
13:20 
14:00 
0h 40min 
5,80 EUR
 
Žminj - Pula
Odaberi i kupi
 
13:39 
14:11 
0h 32min 
5,20 EUR
 
Žminj - Rovinj
Odaberi i kupi
 
13:47 
14:11 
0h 24min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
15:50 
16:31 
0h 41min 
5,20 EUR
 
Žminj - Rovinj
Odaberi i kupi
 
16:02 
16:26 
0h 24min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
16:35 
16:50 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
16:35 
16:50 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Žminj - Pazin
Odaberi i kupi
 
16:35 
20:00 
3h 25min 
22,80 EUR
 
Žminj - Zagreb
Odaberi i kupi
 
16:35 
20:00 
3h 25min 
22,80 EUR
 
Žminj - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
odabir države: