Autobusno stajalište Vuka Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Vuki
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
04:52
Osijek
Panturist - Osijek
05:26
Osijek
Panturist - Osijek
06:03
Đakovo
Panturist - Osijek
06:37
Osijek
Panturist - Osijek
06:46
Đakovo
Panturist - Osijek
07:07
Osijek
Panturist - Osijek
07:20
Đakovo
Panturist - Osijek
08:12
Osijek
Panturist - Osijek
08:33
Đakovo
Panturist - Osijek
09:23
Đakovo
Panturist - Osijek
09:23
Zagreb
Panturist - Osijek
10:22
Osijek
Panturist - Osijek
10:23
Đakovo
Panturist - Osijek
11:26
Osijek
Panturist - Osijek
11:59
Đakovo
Panturist - Osijek
12:20
Beli Manastir
Čazmatrans Promet - Čazma
12:56
Osijek
Panturist - Osijek
13:03
Đakovo
Panturist - Osijek
13:23
Đakovo
Panturist - Osijek
13:23
Zagreb
Panturist - Osijek
13:49
Osijek
Panturist - Osijek
14:22
Osijek
Panturist - Osijek
14:33
Đakovo
Panturist - Osijek
14:56
Osijek
Panturist - Osijek
15:33
Đakovo
Panturist - Osijek
16:00
Osijek
Panturist - Osijek
16:28
Đakovo
Panturist - Osijek
16:28
Zagreb
Panturist - Osijek
16:41
Osijek
Panturist - Osijek
17:42
Osijek
Panturist - Osijek
18:18
Đakovo
Panturist - Osijek
19:50
Osijek
Panturist - Osijek
20:38
Đakovo
Panturist - Osijek
20:38
Zagreb
Panturist - Osijek
20:40
Zagreb
Čazmatrans Promet - Čazma
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
04:52 
05:10 
0h 18min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
04:52 
08:30 
3h 38min 
18,10 EUR
 
Vuka - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(136,37 HRK)
 
05:26 
05:45 
0h 19min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
06:03 
06:30 
0h 27min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
06:37 
07:00 
0h 23min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
06:37 
10:30 
3h 53min 
18,10 EUR
 
Vuka - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(136,37 HRK)
 
06:46 
07:15 
0h 29min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
07:07 
07:25 
0h 18min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
07:20 
07:40 
0h 20min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
08:12 
08:30 
0h 18min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
08:22 
12:20 
3h 58min 
 
 
Vuka - Zagreb
Odaberi i kupi
 
08:33 
09:00 
0h 27min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
09:23 
09:45 
0h 22min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
10:22 
10:40 
0h 18min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
10:22 
14:00 
3h 38min 
18,10 EUR
 
Vuka - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(136,37 HRK)
 
10:23 
10:50 
0h 27min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
11:26 
11:45 
0h 19min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
12:00 
12:28 
0h 28min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
12:56 
13:15 
0h 19min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
13:03 
13:30 
0h 27min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
13:23 
13:45 
0h 22min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
13:49 
14:12 
0h 23min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
14:22 
14:40 
0h 18min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
14:22 
18:00 
3h 38min 
18,10 EUR
 
Vuka - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(136,37 HRK)
 
14:33 
15:00 
0h 27min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
14:56 
15:15 
0h 19min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
15:33 
16:00 
0h 27min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
16:00 
16:18 
0h 18min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
16:28 
16:50 
0h 22min 
4,20 EUR
 
Vuka - Osijek
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
16:41 
17:00 
0h 19min 
3,80 EUR
 
Vuka - Đakovo
Odaberi i kupi
 
(28,63 HRK)
 
 
 
 
odabir države: