Autobusni kolodvor Varaždin kontakt

tel 1: 060 300 300 (naplatno/extra charge)
tel 2: +385 42 350 334
 
Varaždin je grad na rijeci Dravi, ima više turističkih bisera od kojih je najvažnija tvrđava "Stari grad". Čakovec i Koprivnica su najbliži veći gradovi.

autobus Varaždin Zagreb
autobus Varaždin Zadar
autobus Varaždin Ivanec
autobus Varaždin Čakovec
autobus Varaždin Novi Marof
autobus Varaždin Ludbreg
autobus Varaždin Rijeka
autobus Varaždin Poreč
 
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
05:00
Ivanec
AP - Varaždin
05:35
Trakošćan
AP - Varaždin
05:35
Bednja
AP - Varaždin
06:35
Trakošćan
AP - Varaždin
06:35
Ivanec
AP - Varaždin
06:35
Graz
FlixBus
06:40
Cvetkovec
AP - Varaždin
06:40
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
06:45
Čakovec
FlixBus
07:00
Trakošćan
AP - Varaždin
07:45
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
07:45
Ivanec
AP - Varaždin
08:40
Trakošćan
AP - Varaždin
09:45
Trakošćan
AP - Varaždin
09:46
Dubrava (zagrebačka)
Vincek - Varaždin
09:46
Zagreb
Vincek - Varaždin
09:46
Novi Marof
Vincek - Varaždin
09:46
Sv. Ivan Zelina
Vincek - Varaždin
11:05
Osijek
FlixBus
11:25
Maribor
FlixBus
11:35
Zagreb
Vincek - Varaždin
12:45
Trakošćan
AP - Varaždin
13:35
Trakošćan
AP - Varaždin
13:35
Bednja
AP - Varaždin
14:20
Nedelišće
Vincek - Varaždin
14:20
Čakovec
Vincek - Varaždin
14:40
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
14:46
Sv. Ivan Zelina
Vincek - Varaždin
14:46
Novi Marof
Vincek - Varaždin
14:46
Zagreb
Vincek - Varaždin
14:46
Dubrava (zagrebačka)
Vincek - Varaždin
15:24
Zagreb
Vincek - Varaždin
15:30
Zagreb
AP - Varaždin
16:35
Poreč
AP - Varaždin
16:35
Kotoriba
Vincek - Varaždin
17:35
Ivanec
AP - Varaždin
17:35
Trakošćan
AP - Varaždin
19:39
Nedelišće
Vincek - Varaždin
19:39
Čakovec
Vincek - Varaždin
20:15
Zagreb
AP - Varaždin
20:40
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
21:35
Trakošćan
AP - Varaždin
21:35
Bednja
AP - Varaždin
21:35
Ivanec
AP - Varaždin
21:40
Čakovec
Vincek - Varaždin
21:55
Biograd na moru
AP - Varaždin
21:55
Zagreb
AP - Varaždin
21:55
Split
AP - Varaždin
21:55
Zadar
AP - Varaždin
21:55
Šibenik
AP - Varaždin
21:55
Karlovac
AP - Varaždin
21:55
Novi Marof
AP - Varaždin
21:55
Split
AP - Varaždin
22:50
Zagreb
Vincek - Varaždin
23:40
Zagreb
AP - Varaždin
23:40
Pula
AP - Varaždin
23:40
Karlovac
AP - Varaždin
23:40
Rijeka
AP - Varaždin
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:00 
05:30 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
05:00 
06:10 
1h 10min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
05:30 
05:52 
0h 22min 
 
 
Varaždin - Cerje (HR)
Odaberi i kupi
 
05:30 
06:00 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Varaždinske Toplice
Odaberi i kupi
 
05:30 
05:55 
0h 25min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
05:40 
06:15 
0h 35min 
 
 
Varaždin - Ivanec
Odaberi i kupi
 
05:40 
12:00 
6h 20min 
 
 
Varaždin - Vienna
Odaberi i kupi
 
 
 
05:40 
06:45 
1h 5min 
 
 
Varaždin - Ptuj
Odaberi i kupi
 
 
 
05:40 
06:10 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
05:45 
06:15 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Varaždinske Toplice
Odaberi i kupi
 
05:55 
06:35 
0h 40min 
 
 
Varaždin - Ludbreg
 
 
05:55 
06:22 
0h 27min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
06:05 
06:50 
0h 45min 
 
 
Varaždin - Ludbreg
 
 
06:10 
06:40 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
06:10 
07:10 
1h 0min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:05 
0h 50min 
 
 
Varaždin - Novi Marof
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:20 
1h 5min 
 
 
Varaždin - Gornja Rijeka
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:00 
0h 45min 
 
 
Varaždin - Ivanec
Odaberi i kupi
 
06:30 
06:52 
0h 22min 
 
 
Varaždin - Cerje (HR)
Odaberi i kupi
 
06:40 
07:13 
0h 33min 
 
 
Varaždin - Varaždinske Toplice
Odaberi i kupi
 
06:40 
11:25 
4h 45min 
 
 
Varaždin - Osijek
Odaberi i kupi
 
 
 
07:00 
08:05 
1h 5min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
07:00 
07:30 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
07:00 
09:00 
2h 0min 
7,30 EUR
 
Varaždin - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(55 HRK)
 
08:00 
08:22 
0h 22min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
09:30 
09:57 
0h 27min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
09:30 
10:00 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
09:30 
10:50 
1h 20min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
09:45 
11:05 
1h 20min 
 
 
Varaždin - Ludbreg
 
 
10:00 
11:35 
1h 35min 
 
 
Varaždin - Kotoriba
Odaberi i kupi
 
 
 
 
odabir države: