Autobusno stajalište Sutivan Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Sutivanu
    by Booking.com
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:20
Supetar
Autotrans - Rijeka
07:05
Milna
Autotrans - Rijeka
08:25
Milna
Autotrans - Rijeka
10:20
Supetar
Autotrans - Rijeka
11:55
Milna
Autotrans - Rijeka
12:35
Supetar
Autotrans - Rijeka
13:50
Milna
Autotrans - Rijeka
14:25
Supetar
Autotrans - Rijeka
15:10
Milna
Autotrans - Rijeka
15:35
Supetar
Autotrans - Rijeka
16:20
Milna
Autotrans - Rijeka
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
06:20 
06:40 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Milna
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
07:05 
07:15 
0h 10min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Supetar
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
08:25 
08:35 
0h 10min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Supetar
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
10:20 
10:40 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Milna
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
11:55 
12:05 
0h 10min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Supetar
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
12:35 
12:55 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Milna
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
13:50 
14:00 
0h 10min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Supetar
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
14:30 
14:50 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Milna
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
15:10 
15:20 
0h 10min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Supetar
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
15:35 
15:55 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Milna
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
16:25 
16:35 
0h 10min 
3,50 EUR
 
Sutivan - Supetar
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
 
 
 
 
odabir države: