Smiljić Banja Luka

Patrijarha Makarija Sokolovića 10
Banja Luka
tel: +387 51 218 610
tel: +387 51 458 550
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
15:00 
15:45 
0h 45min 
 
2,56 EUR
 
Novi Grad - Prijedor
Odaberi i kupi
 
 
(19,29 HRK)
 
15:00 
16:45 
1h 45min 
 
5,13 EUR
 
Novi Grad - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(38,65 HRK)
 
15:00 
22:30 
7h 30min 
 
20,51 EUR
 
Novi Grad - Novi Sad
Odaberi i kupi
 
 
(154,53 HRK)
 
15:45 
16:45 
1h 0min 
 
3,59 EUR
 
Prijedor - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(27,05 HRK)
 
15:45 
22:45 
7h 0min 
 
20,51 EUR
 
Novi Sad - Novi Grad
Odaberi i kupi
 
 
(154,53 HRK)
 
21:30 
22:10 
0h 40min 
 
3,59 EUR
 
Banja Luka - Prijedor
Odaberi i kupi
 
 
(27,05 HRK)
 
21:30 
22:45 
1h 15min 
 
5,13 EUR
 
Banja Luka - Novi Grad
Odaberi i kupi
 
 
(38,65 HRK)
 
22:10 
22:45 
0h 35min 
 
2,56 EUR
 
Prijedor - Novi Grad
Odaberi i kupi
 
 
(19,29 HRK)
 
 
 
odabir države: