Autobusno stajalište Selce (raskršće) Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Selcu
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
05:50
Crikvenica
Gaja - Križpolje
06:10
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
06:30
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
06:30
Senj
Autotrans - Rijeka
06:30
Klenovica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
06:40
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
06:55
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
06:55
Rijeka
Autotrans - Rijeka
06:55
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:00
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
07:40
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
07:40
Klenovica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:40
Senj
Autotrans - Rijeka
09:30
Senj
Autotrans - Rijeka
09:30
Klenovica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
09:30
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
09:50
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
09:50
Rijeka
Autotrans - Rijeka
09:50
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
11:40
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
12:20
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
12:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
12:20
Zagreb
Autotrans - Rijeka
12:20
Karlovac
Autotrans - Rijeka
12:20
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
12:20
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
12:40
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
13:20
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
13:20
Zagreb
Autotrans - Rijeka
13:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
13:20
Karlovac
Autotrans - Rijeka
13:20
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
13:20
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
13:45
Klenovica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
13:45
Senj
Autotrans - Rijeka
13:45
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
14:20
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
14:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:20
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
14:45
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
14:45
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:45
Zagreb
Autotrans - Rijeka
14:45
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
14:55
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
14:55
Senj
Autotrans - Rijeka
14:55
Klenovica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
15:15
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
15:15
Rijeka
Autotrans - Rijeka
15:15
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
16:05
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
16:05
Rijeka
Autotrans - Rijeka
16:05
Zagreb
Autotrans - Rijeka
16:05
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
16:45
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
16:45
Klenovica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
16:45
Vodice
Autotrans - Rijeka
16:45
Zadar
Autotrans - Rijeka
16:45
Trogir
Autotrans - Rijeka
16:45
Šibenik
Autotrans - Rijeka
16:45
Senj
Autotrans - Rijeka
16:45
Split
Autotrans - Rijeka
16:45
Maslenica (most)
Autotrans - Rijeka
16:45
Karlobag
Autotrans - Rijeka
17:00
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:00
Pula
Autotrans - Rijeka
17:00
Pula
Autotrans - Rijeka
17:00
Karlovac
Autotrans - Rijeka
17:00
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
17:00
Zagreb
Autotrans - Rijeka
17:00
Rijeka
Autotrans - Rijeka
17:05
Rijeka
Autotrans - Rijeka
17:05
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
17:05
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:50
Novi Vinodolski
Gaja - Križpolje
17:50
Zagreb
Gaja - Križpolje
17:50
Senj
Gaja - Križpolje
17:50
Klenovica (raskršće)
Gaja - Križpolje
18:50
Pula
Autotrans - Rijeka
18:50
Rijeka
Autotrans - Rijeka
18:50
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
18:50
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
18:50
Opatija
Autotrans - Rijeka
19:45
Karlobag
Autotrans - Rijeka
19:45
Maslenica (most)
Autotrans - Rijeka
19:45
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
19:45
Split
Autotrans - Rijeka
19:45
Senj
Autotrans - Rijeka
19:45
Klenovica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
19:45
Šibenik
Autotrans - Rijeka
19:45
Trogir
Autotrans - Rijeka
19:45
Zadar
Autotrans - Rijeka
19:49
Karlovac
Autotrans - Rijeka
19:49
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
19:49
Rijeka
Autotrans - Rijeka
19:49
Zagreb
Autotrans - Rijeka
19:49
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
20:34
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
20:34
Zagreb
Autotrans - Rijeka
20:34
Zagreb
Autotrans - Rijeka
20:34
Rijeka
Autotrans - Rijeka
20:34
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
20:34
Karlovac
Autotrans - Rijeka
22:04
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
22:04
Rijeka
Autotrans - Rijeka
22:04
Zagreb
Autotrans - Rijeka
22:04
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:50 
09:10 
3h 20min 
16,90 EUR
 
Selce (raskršće) - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(127,33 HRK)
 
05:50 
08:15 
2h 25min 
15,50 EUR
 
Selce (raskršće) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(116,78 HRK)
 
05:50 
05:55 
0h 5min 
3,10 EUR
 
Selce (raskršće) - Novi Vinodolski
Odaberi i kupi
 
(23,36 HRK)
 
05:50 
06:25 
0h 35min 
5,10 EUR
 
Selce (raskršće) - Senj
Odaberi i kupi
 
(38,43 HRK)
 
05:50 
06:08 
0h 18min 
4,10 EUR
 
Selce (raskršće) - Klenovica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(30,89 HRK)
 
06:10 
06:32 
0h 22min 
4,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Kraljevica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
06:10 
06:15 
0h 5min 
2,40 EUR
 
Selce (raskršće) - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(18,08 HRK)
 
06:10 
09:25 
3h 15min 
16,20 EUR
 
Selce (raskršće) - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(122,06 HRK)
 
06:10 
06:55 
0h 45min 
6,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
06:30 
07:29 
0h 59min 
6,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
06:30 
10:15 
3h 45min 
16,20 EUR
 
Selce (raskršće) - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(122,06 HRK)
 
06:30 
09:20 
2h 50min 
14,90 EUR
 
Selce (raskršće) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(112,26 HRK)
 
06:30 
06:35 
0h 5min 
2,40 EUR
 
Selce (raskršće) - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(18,08 HRK)
 
06:30 
07:04 
0h 34min 
4,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Kraljevica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
06:40 
07:04 
0h 24min 
4,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Kraljevica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
06:40 
06:45 
0h 5min 
2,40 EUR
 
Selce (raskršće) - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(18,08 HRK)
 
06:40 
07:29 
0h 49min 
6,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
06:55 
07:00 
0h 5min 
3,20 EUR
 
Selce (raskršće) - Novi Vinodolski
Odaberi i kupi
 
(24,11 HRK)
 
06:55 
07:09 
0h 14min 
4,20 EUR
 
Selce (raskršće) - Klenovica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
06:55 
07:25 
0h 30min 
5,40 EUR
 
Selce (raskršće) - Senj
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
07:00 
07:32 
0h 32min 
4,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Kraljevica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
07:00 
08:05 
1h 5min 
6,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
07:00 
10:15 
3h 15min 
14,90 EUR
 
Selce (raskršće) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(112,26 HRK)
 
07:00 
11:10 
4h 10min 
16,20 EUR
 
Selce (raskršće) - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(122,06 HRK)
 
07:00 
07:05 
0h 5min 
2,40 EUR
 
Selce (raskršće) - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(18,08 HRK)
 
07:40 
07:45 
0h 5min 
2,40 EUR
 
Selce (raskršće) - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(18,08 HRK)
 
07:40 
08:29 
0h 49min 
6,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
07:40 
08:04 
0h 24min 
4,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Kraljevica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
09:35 
10:04 
0h 29min 
4,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Kraljevica (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
09:35 
10:29 
0h 54min 
6,70 EUR
 
Selce (raskršće) - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
 
 
 
odabir države: