Autobusno stajalište Putini Hrvatska

 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
06:18 
06:27 
0h 9min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
07:22 
07:40 
0h 18min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
07:32 
07:41 
0h 9min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
09:35 
09:41 
0h 6min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
14:02 
14:11 
0h 9min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
15:35 
15:42 
0h 7min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
16:22 
16:31 
0h 9min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
20:53 
21:02 
0h 9min 
3,60 EUR
 
Putini - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(27,12 HRK)
 
 
 
 
 
odabir države: