Autobusno stajalište Privlaka Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Privlaci
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:00
Vir
Liburnija - Zadar
06:35
Vir
Liburnija - Zadar
06:40
Vir
Liburnija - Zadar
07:40
Vir
Liburnija - Zadar
07:40
Zadar
Liburnija - Zadar
09:25
Vir
Liburnija - Zadar
10:40
Zadar
Liburnija - Zadar
11:40
Vir
Liburnija - Zadar
12:05
Zadar
Liburnija - Zadar
12:10
Zadar
Liburnija - Zadar
13:40
Zadar
Liburnija - Zadar
13:40
Vir
Liburnija - Zadar
14:40
Vir
Liburnija - Zadar
14:40
Zadar
Liburnija - Zadar
15:35
Zadar
Liburnija - Zadar
15:40
Vir
Liburnija - Zadar
16:30
Vir
Liburnija - Zadar
16:40
Zadar
Liburnija - Zadar
17:30
Zadar
Liburnija - Zadar
17:40
Vir
Liburnija - Zadar
18:30
Vir
Liburnija - Zadar
20:40
Zadar
Liburnija - Zadar
21:40
Zadar
Liburnija - Zadar
21:40
Vir
Liburnija - Zadar
23:30
Zadar
Liburnija - Zadar
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:00 
05:40 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
05:05 
06:00 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
05:45 
06:40 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
05:45 
06:25 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
05:45 
06:35 
0h 50min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
06:20 
07:00 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
06:45 
07:25 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
06:45 
07:40 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
07:25 
07:40 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
07:45 
08:25 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
08:30 
09:10 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
08:30 
09:25 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
10:25 
10:40 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
10:45 
11:40 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
10:45 
11:25 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
11:50 
12:05 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
11:55 
12:10 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
12:10 
12:50 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
12:45 
13:25 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
12:45 
13:40 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
13:25 
13:40 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
13:45 
14:40 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
13:45 
14:25 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
14:25 
14:40 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
14:45 
15:40 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
14:45 
15:25 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
15:20 
15:35 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
15:35 
16:30 
0h 55min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
15:35 
16:15 
0h 40min 
 
 
Privlaka - Zadar
Odaberi i kupi
 
16:25 
16:40 
0h 15min 
 
 
Privlaka - Vir
Odaberi i kupi
 
 
 
 
odabir države: