Prijevoz Francuzević kontakt

Puhovska ul. 26
Dugo Selo
tel: +385 1 275 3538
tel: +385 91 454 1121
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
06:00 
06:45 
0h 45min 
 
4,50 EUR
 
Ilok - Vukovar
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
06:50 
0h 50min 
 
5,00 EUR
 
Ilok - Borovo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
07:05 
1h 5min 
 
6,90 EUR
 
Ilok - Vinkovci
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
08:30 
2h 30min 
 
13,50 EUR
 
Ilok - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
11:10 
5h 10min 
 
25,20 EUR
 
Ilok - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
11:10 
5h 10min 
 
 
 
Ilok - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
06:50 
0h 5min 
 
1,99 EUR
 
Vukovar - Borovo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
07:05 
0h 20min 
 
3,70 EUR
 
Vukovar - Vinkovci
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
07:35 
0h 50min 
 
6,20 EUR
 
Vukovar - Županja
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
08:30 
1h 45min 
 
11,80 EUR
 
Vukovar - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
11:10 
4h 25min 
 
22,50 EUR
 
Vukovar - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:50 
07:35 
0h 45min 
 
5,40 EUR
 
Borovo - Županja
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:50 
07:50 
1h 0min 
 
7,40 EUR
 
Borovo - Babina Greda
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:50 
08:30 
1h 40min 
 
10,80 EUR
 
Borovo - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:50 
11:10 
4h 20min 
 
22,50 EUR
 
Borovo - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:00 
07:05 
0h 5min 
 
2,10 EUR
 
Nuštar - Vinkovci
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:05 
07:35 
0h 30min 
 
3,80 EUR
 
Vinkovci - Županja
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:05 
08:30 
1h 25min 
 
9,60 EUR
 
Vinkovci - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:05 
11:10 
4h 5min 
 
21,20 EUR
 
Vinkovci - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:35 
07:50 
0h 15min 
 
3,00 EUR
 
Županja - Babina Greda
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:35 
08:30 
0h 55min 
 
7,40 EUR
 
Županja - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:35 
11:10 
3h 35min 
 
20,30 EUR
 
Županja - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:50 
08:30 
0h 40min 
 
5,00 EUR
 
Babina Greda - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:50 
11:10 
3h 20min 
 
18,50 EUR
 
Babina Greda - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
08:50 
11:10 
2h 20min 
 
13,50 EUR
 
Slavonski Brod - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
 
 
11:30 
13:45 
2h 15min 
 
14,50 EUR
 
Zagreb - Perušić
Odaberi i kupi
 
 
 
 
11:30 
15:00 
3h 30min 
 
16,50 EUR
 
Zagreb - Zadar
Odaberi i kupi
 
 
 
 
11:30 
15:00 
3h 30min 
 
 
 
Zagreb - Zadar
Odaberi i kupi
 
 
 
 
13:30 
15:45 
2h 15min 
 
13,50 EUR
 
Zagreb - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
 
 
13:30 
17:00 
3h 30min 
 
18,50 EUR
 
Zagreb - Babina Greda
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
odabir države: