Pixi trade Banja Luka

Banja Luka
tel: +381 11 268 7141
e-mail:
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
00:00 
01:00 
1h 0min 
 
3,84 EUR
 
Bijeljina - Brčko
Odaberi i kupi
 
 
(28,93 HRK)
 
00:00 
05:00 
5h 0min 
 
17,40 EUR
 
Bijeljina - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(131,1 HRK)
 
00:00 
06:00 
6h 0min 
 
20,21 EUR
 
Bijeljina - Prijedor
Odaberi i kupi
 
 
(152,27 HRK)
 
00:15 
01:15 
1h 0min 
 
4,35 EUR
 
Modriča - Brčko
Odaberi i kupi
 
 
(32,78 HRK)
 
01:00 
02:00 
1h 0min 
 
4,35 EUR
 
Brčko - Modriča
Odaberi i kupi
 
 
(32,78 HRK)
 
01:00 
05:00 
4h 0min 
 
14,33 EUR
 
Brčko - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(107,97 HRK)
 
01:00 
06:00 
5h 0min 
 
17,40 EUR
 
Brčko - Prijedor
Odaberi i kupi
 
 
(131,1 HRK)
 
01:15 
02:15 
1h 0min 
 
3,84 EUR
 
Brčko - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
(28,93 HRK)
 
01:15 
03:30 
2h 15min 
 
9,21 EUR
 
Brčko - Sremska Mitrovica
Odaberi i kupi
 
 
(69,39 HRK)
 
02:15 
04:45 
2h 30min 
 
9,21 EUR
 
Bijeljina - Beograd
Odaberi i kupi
 
 
(69,39 HRK)
 
03:00 
05:00 
2h 0min 
 
7,16 EUR
 
Derventa - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(53,95 HRK)
 
03:00 
06:00 
3h 0min 
 
10,24 EUR
 
Derventa - Prijedor
Odaberi i kupi
 
 
(77,15 HRK)
 
05:00 
06:00 
1h 0min 
 
4,61 EUR
 
Banja Luka - Prijedor
Odaberi i kupi
 
 
(34,73 HRK)
 
05:00 
06:45 
1h 45min 
 
6,14 EUR
 
Banja Luka - Novi Grad
Odaberi i kupi
 
 
(46,26 HRK)
 
06:00 
06:45 
0h 45min 
 
3,07 EUR
 
Prijedor - Novi Grad
Odaberi i kupi
 
 
(23,13 HRK)
 
06:30 
16:30 
10h 0min 
 
 
 
Kostajnica - Beograd
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:15 
07:55 
0h 40min 
 
3,07 EUR
 
Novi Grad - Prijedor
Odaberi i kupi
 
 
(23,13 HRK)
 
07:15 
09:05 
1h 50min 
 
6,14 EUR
 
Novi Grad - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(46,26 HRK)
 
07:15 
16:30 
9h 15min 
 
28,15 EUR
 
Novi Grad - Beograd
Odaberi i kupi
 
 
(212,1 HRK)
 
07:55 
09:05 
1h 10min 
 
4,61 EUR
 
Prijedor - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(34,73 HRK)
 
07:55 
10:50 
2h 55min 
 
10,24 EUR
 
Prijedor - Derventa
Odaberi i kupi
 
 
(77,15 HRK)
 
07:55 
13:40 
5h 45min 
 
17,40 EUR
 
Prijedor - Brčko
Odaberi i kupi
 
 
(131,1 HRK)
 
07:55 
14:40 
6h 45min 
 
20,21 EUR
 
Prijedor - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
(152,27 HRK)
 
09:05 
10:50 
1h 45min 
 
7,16 EUR
 
Banja Luka - Derventa
Odaberi i kupi
 
 
(53,95 HRK)
 
09:05 
13:40 
4h 35min 
 
14,33 EUR
 
Banja Luka - Brčko
Odaberi i kupi
 
 
(107,97 HRK)
 
09:05 
14:40 
5h 35min 
 
17,40 EUR
 
Banja Luka - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
(131,1 HRK)
 
09:05 
16:30 
7h 25min 
 
25,59 EUR
 
Banja Luka - Beograd
Odaberi i kupi
 
 
(192,81 HRK)
 
09:30 
11:55 
2h 25min 
 
9,21 EUR
 
Beograd - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
(69,39 HRK)
 
09:30 
17:00 
7h 30min 
 
25,59 EUR
 
Beograd - Banja Luka
Odaberi i kupi
 
 
(192,81 HRK)
 
09:30 
18:50 
9h 20min 
 
28,15 EUR
 
Beograd - Novi Grad
Odaberi i kupi
 
 
(212,1 HRK)
 
 
odabir države: