Perović Line - Danilovgrad Autobusni prijevoznik Crna Gora

Danilovgrad
tel:
e-mail:
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
10:15 
10:55 
0h 40min 
 
3,50 EUR
 
Podgorica - Cetinje
Odaberi i kupi
 
 
(26,37 HRK)
 
10:15 
11:50 
1h 35min 
 
7,50 EUR
 
Podgorica - Budva
Odaberi i kupi
 
 
(56,51 HRK)
 
10:15 
12:10 
1h 55min 
 
8,50 EUR
 
Podgorica - Radanovići
Odaberi i kupi
 
 
(64,04 HRK)
 
10:15 
12:35 
2h 20min 
 
8,50 EUR
 
Podgorica - Kotor
Odaberi i kupi
 
 
(64,04 HRK)
 
10:15 
12:57 
2h 42min 
 
9,50 EUR
 
Podgorica - Risan
Odaberi i kupi
 
 
(71,58 HRK)
 
10:15 
13:20 
3h 5min 
 
10,00 EUR
 
Podgorica - Bijela
Odaberi i kupi
 
 
(75,34 HRK)
 
10:15 
13:23 
3h 8min 
 
10,50 EUR
 
Podgorica - Baošići
Odaberi i kupi
 
 
(79,11 HRK)
 
10:15 
13:35 
3h 20min 
 
10,50 EUR
 
Podgorica - Herceg Novi
Odaberi i kupi
 
 
(79,11 HRK)
 
10:23 
10:55 
0h 32min 
 
3,00 EUR
 
Delta City (Podgorica) - Cetinje
Odaberi i kupi
 
 
(22,6 HRK)
 
10:23 
11:50 
1h 27min 
 
6,50 EUR
 
Delta City (Podgorica) - Budva
Odaberi i kupi
 
 
(48,97 HRK)
 
10:23 
12:35 
2h 12min 
 
7,50 EUR
 
Delta City (Podgorica) - Kotor
Odaberi i kupi
 
 
(56,51 HRK)
 
10:23 
13:35 
3h 12min 
 
9,50 EUR
 
Delta City (Podgorica) - Herceg Novi
Odaberi i kupi
 
 
(71,58 HRK)
 
10:55 
11:50 
0h 55min 
 
3,00 EUR
 
Cetinje - Budva
Odaberi i kupi
 
 
(22,6 HRK)
 
10:55 
12:35 
1h 40min 
 
5,00 EUR
 
Cetinje - Kotor
Odaberi i kupi
 
 
(37,67 HRK)
 
10:55 
13:35 
2h 40min 
 
7,50 EUR
 
Cetinje - Herceg Novi
Odaberi i kupi
 
 
(56,51 HRK)
 
11:50 
12:35 
0h 45min 
 
4,00 EUR
 
Budva - Kotor
Odaberi i kupi
 
 
(30,14 HRK)
 
11:50 
12:57 
1h 7min 
 
5,00 EUR
 
Budva - Risan
Odaberi i kupi
 
 
(37,67 HRK)
 
11:50 
13:20 
1h 30min 
 
5,50 EUR
 
Budva - Bijela
Odaberi i kupi
 
 
(41,44 HRK)
 
11:50 
13:23 
1h 33min 
 
6,50 EUR
 
Budva - Baošići
Odaberi i kupi
 
 
(48,97 HRK)
 
11:50 
13:35 
1h 45min 
 
6,50 EUR
 
Budva - Herceg Novi
Odaberi i kupi
 
 
(48,97 HRK)
 
12:10 
12:35 
0h 25min 
 
2,00 EUR
 
Radanovići - Kotor
Odaberi i kupi
 
 
(15,07 HRK)
 
12:35 
13:20 
0h 45min 
 
4,00 EUR
 
Kotor - Bijela
Odaberi i kupi
 
 
(30,14 HRK)
 
12:35 
13:35 
1h 0min 
 
4,50 EUR
 
Kotor - Herceg Novi
Odaberi i kupi
 
 
(33,91 HRK)
 
12:57 
13:35 
0h 38min 
 
2,50 EUR
 
Risan - Herceg Novi
Odaberi i kupi
 
 
(18,84 HRK)
 
15:20 
15:52 
0h 32min 
 
2,50 EUR
 
Herceg Novi - Risan
Odaberi i kupi
 
 
(18,84 HRK)
 
15:20 
16:37 
1h 17min 
 
3,50 EUR
 
Herceg Novi - Kotor
Odaberi i kupi
 
 
(26,37 HRK)
 
15:20 
17:20 
2h 0min 
 
6,50 EUR
 
Herceg Novi - Budva
Odaberi i kupi
 
 
(48,97 HRK)
 
15:20 
18:10 
2h 50min 
 
7,50 EUR
 
Herceg Novi - Cetinje
Odaberi i kupi
 
 
(56,51 HRK)
 
15:20 
18:42 
3h 22min 
 
9,50 EUR
 
Herceg Novi - Delta City (Podgorica)
Odaberi i kupi
 
 
(71,58 HRK)
 
15:20 
18:50 
3h 30min 
 
9,50 EUR
 
Herceg Novi - Podgorica
Odaberi i kupi
 
 
(71,58 HRK)
 
 
odabir države: