Panturist Osijek kontakt

Sv. L. B. Mandića 33
Osijek
tel: +385 31 226 226
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
00:10 
01:05 
0h 55min 
 
5,60 EUR
 
Karlovac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
 
(42,19 HRK)
 
00:10 
03:45 
3h 35min 
 
19,20 EUR
 
Karlovac - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
(144,66 HRK)
 
00:10 
04:35 
4h 25min 
 
23,00 EUR
 
Karlovac - Đakovo
Odaberi i kupi
 
 
(173,29 HRK)
 
00:10 
05:15 
5h 5min 
 
24,30 EUR
 
Karlovac - Osijek
Odaberi i kupi
 
 
(183,09 HRK)
 
01:15 
02:10 
0h 55min 
 
5,60 EUR
 
Zagreb - Karlovac
Odaberi i kupi
 
 
(42,19 HRK)
 
01:15 
03:45 
2h 30min 
 
15,90 EUR
 
Zagreb - Rijeka
Odaberi i kupi
 
 
(119,8 HRK)
 
01:15 
03:45 
2h 30min 
 
14,10 EUR
 
Zagreb - Slavonski Brod
Odaberi i kupi
 
 
(106,24 HRK)
 
01:15 
04:35 
3h 20min 
 
17,20 EUR
 
Zagreb - Đakovo
Odaberi i kupi
 
 
(129,59 HRK)
 
01:15 
04:50 
3h 35min 
 
22,80 EUR
 
Zagreb - Pazin
Odaberi i kupi
 
 
(171,79 HRK)
 
01:15 
05:15 
4h 0min 
 
18,70 EUR
 
Zagreb - Osijek
Odaberi i kupi
 
 
(140,9 HRK)
 
01:15 
05:20 
4h 5min 
 
24,30 EUR
 
Zagreb - Poreč
Odaberi i kupi
 
 
(183,09 HRK)
 
01:15 
05:35 
4h 20min 
 
30,20 EUR
 
Zagreb - Novigrad
Odaberi i kupi
 
 
(227,54 HRK)
 
01:15 
06:00 
4h 45min 
 
30,20 EUR
 
Zagreb - Umag
Odaberi i kupi
 
 
(227,54 HRK)
 
02:10 
03:45 
1h 35min 
 
15,80 EUR
 
Karlovac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
 
(119,05 HRK)
 
02:10 
04:50 
2h 40min 
 
21,50 EUR
 
Karlovac - Pazin
Odaberi i kupi
 
 
(161,99 HRK)
 
02:10 
05:20 
3h 10min 
 
23,00 EUR
 
Karlovac - Poreč
Odaberi i kupi
 
 
(173,29 HRK)
 
02:10 
05:35 
3h 25min 
 
28,90 EUR
 
Karlovac - Novigrad
Odaberi i kupi
 
 
(217,75 HRK)
 
02:10 
06:00 
3h 50min 
 
28,90 EUR
 
Karlovac - Umag
Odaberi i kupi
 
 
(217,75 HRK)
 
03:50 
04:35 
0h 45min 
 
6,00 EUR
 
Slavonski Brod - Đakovo
Odaberi i kupi
 
 
(45,21 HRK)
 
03:50 
05:15 
1h 25min 
 
9,00 EUR
 
Slavonski Brod - Osijek
Odaberi i kupi
 
 
(67,81 HRK)
 
04:00 
04:50 
0h 50min 
 
9,30 EUR
 
Rijeka - Pazin
Odaberi i kupi
 
 
(70,07 HRK)
 
04:00 
05:20 
1h 20min 
 
14,10 EUR
 
Rijeka - Poreč
Odaberi i kupi
 
 
(106,24 HRK)
 
04:00 
05:35 
1h 35min 
 
15,00 EUR
 
Rijeka - Novigrad
Odaberi i kupi
 
 
(113,02 HRK)
 
04:00 
06:00 
2h 0min 
 
14,80 EUR
 
Rijeka - Umag
Odaberi i kupi
 
 
(111,51 HRK)
 
04:30 
04:40 
0h 10min 
 
2,30 EUR
 
Osijek - Čepin
Odaberi i kupi
 
 
(17,33 HRK)
 
04:30 
04:49 
0h 19min 
 
3,80 EUR
 
Osijek - Beketinci (raskršće)
Odaberi i kupi
 
 
(28,63 HRK)
 
04:30 
04:52 
0h 22min 
 
4,20 EUR
 
Osijek - Vuka
Odaberi i kupi
 
 
(31,64 HRK)
 
04:30 
04:57 
0h 27min 
 
4,30 EUR
 
Osijek - Široko Polje
Odaberi i kupi
 
 
(32,4 HRK)
 
04:30 
05:01 
0h 31min 
 
4,70 EUR
 
Osijek - Tomašanci (raskršće)
Odaberi i kupi
 
 
(35,41 HRK)
 
04:30 
05:05 
0h 35min 
 
4,70 EUR
 
Osijek - Kuševac
Odaberi i kupi
 
 
(35,41 HRK)
 
 
odabir države: