Autobusno stajalište Lug (HR) Hrvatska

 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:59 
06:28 
0h 29min 
3,80 EUR
 
Lug (HR) - Osijek
Odaberi i kupi
 
07:02 
07:37 
0h 35min 
3,80 EUR
 
Lug (HR) - Osijek
Odaberi i kupi
 
07:13 
07:29 
0h 16min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
09:53 
10:25 
0h 32min 
3,80 EUR
 
Lug (HR) - Osijek
Odaberi i kupi
 
10:30 
10:44 
0h 14min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
11:43 
11:55 
0h 12min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
12:11 
12:39 
0h 28min 
3,80 EUR
 
Lug (HR) - Osijek
Odaberi i kupi
 
14:35 
15:02 
0h 27min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
14:35 
14:50 
0h 15min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
16:12 
16:29 
0h 17min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
17:02 
17:20 
0h 18min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
19:01 
19:30 
0h 29min 
3,80 EUR
 
Lug (HR) - Osijek
Odaberi i kupi
 
20:12 
20:40 
0h 28min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
20:12 
20:28 
0h 16min 
3,50 EUR
 
Lug (HR) - Kneževi Vinogradi
Odaberi i kupi
 
20:34 
21:05 
0h 31min 
3,80 EUR
 
Lug (HR) - Osijek
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
odabir države: