Lalatović Travel Budva

Budva
tel: +382 69 172 919
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
05:30 
14:55 
9h 25min 
 
37,00 EUR
 
Ulcinj - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(278,78 HRK)
 
06:10 
14:55 
8h 45min 
 
36,00 EUR
 
Bar - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(271,24 HRK)
 
07:00 
14:55 
7h 55min 
 
31,00 EUR
 
Budva - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(233,57 HRK)
 
07:00 
17:10 
10h 10min 
 
 
 
Sarajevo - Ulcinj
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:40 
14:55 
7h 15min 
 
33,00 EUR
 
Kotor - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(248,64 HRK)
 
08:35 
14:55 
6h 20min 
 
30,00 EUR
 
Herceg Novi - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(226,04 HRK)
 
12:19 
13:00 
0h 41min 
 
3,50 EUR
 
Budva - Kotor
Odaberi i kupi
 
 
(26,37 HRK)
 
13:45 
14:25 
0h 40min 
 
4,50 EUR
 
Kotor - Budva
Odaberi i kupi
 
 
(33,91 HRK)
 
19:35 
10:30 
14h 55min 
 
 
 
Ulcinj - Modriča
Odaberi i kupi
 
 
 
 
20:00 
05:30 
9h 30min 
 
 
 
Ulcinj - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
 
odabir države: