Autobusni kolodvor Krk

tel 1: +385 51 221 172
tel 2: +385 51 221 111
 
 
Linije s presjedanjem prema Puli,  Valbiski i Zadru.
 
  -> Povoljan smještaj u Krku
by Booking.com
 
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:50 
06:46 
0h 56min 
5,10 EUR
 
Krk - Njivice
Odaberi i kupi
 
05:50 
06:54 
1h 4min 
5,60 EUR
 
Krk - Omišalj
Odaberi i kupi
 
05:50 
06:30 
0h 40min 
4,60 EUR
 
Krk - Malinska
Odaberi i kupi
 
05:50 
07:30 
1h 40min 
9,30 EUR
 
Krk - Rijeka
Odaberi i kupi
 
05:50 
07:18 
1h 28min 
7,00 EUR
 
Krk - Bakar (raskršće)
Odaberi i kupi
 
05:50 
07:12 
1h 22min 
6,70 EUR
 
Krk - Bakarac
Odaberi i kupi
 
05:50 
07:09 
1h 19min 
6,30 EUR
 
Krk - Kraljevica
Odaberi i kupi
 
05:50 
07:04 
1h 14min 
6,00 EUR
 
Krk - Uvala Scott
Odaberi i kupi
 
05:50 
06:53 
1h 3min 
5,60 EUR
 
Krk - Dina (raskršće)
Odaberi i kupi
 
05:50 
06:43 
0h 53min 
5,10 EUR
 
Krk - Kijac
Odaberi i kupi
 
05:50 
06:40 
0h 50min 
4,60 EUR
 
Krk - Sveti Vid - Miholjice
Odaberi i kupi
 
05:50 
06:27 
0h 37min 
4,30 EUR
 
Krk - Sv. Anton
Odaberi i kupi
 
05:50 
06:28 
0h 38min 
4,60 EUR
 
Krk - Bogovići
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:34 
0h 19min 
4,60 EUR
 
Krk - Bogovići
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:32 
0h 17min 
4,30 EUR
 
Krk - Sv. Anton
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:40 
0h 25min 
4,60 EUR
 
Krk - Sveti Vid - Miholjice
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:43 
0h 28min 
5,10 EUR
 
Krk - Kijac
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:53 
0h 38min 
5,60 EUR
 
Krk - Dina (raskršće)
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:04 
0h 49min 
6,00 EUR
 
Krk - Uvala Scott
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:18 
1h 3min 
7,00 EUR
 
Krk - Bakar (raskršće)
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:09 
0h 54min 
6,30 EUR
 
Krk - Kraljevica
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:12 
0h 57min 
6,70 EUR
 
Krk - Bakarac
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:30 
1h 15min 
9,30 EUR
 
Krk - Rijeka
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:37 
0h 22min 
4,60 EUR
 
Krk - Malinska
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:54 
0h 39min 
5,60 EUR
 
Krk - Omišalj
Odaberi i kupi
 
06:15 
06:46 
0h 31min 
5,10 EUR
 
Krk - Njivice
Odaberi i kupi
 
06:50 
07:21 
0h 31min 
5,10 EUR
 
Krk - Njivice
Odaberi i kupi
 
06:50 
07:29 
0h 39min 
5,60 EUR
 
Krk - Omišalj
Odaberi i kupi
 
06:50 
07:12 
0h 22min 
4,60 EUR
 
Krk - Malinska
Odaberi i kupi
 
06:50 
08:09 
1h 19min 
9,30 EUR
 
Krk - Rijeka
Odaberi i kupi
 
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:14
Punat
Autotrans - Rijeka
06:14
Dunat
Autotrans - Rijeka
06:44
Dunat
Autotrans - Rijeka
06:44
Dunat
Autotrans - Rijeka
06:44
Baška
Autotrans - Rijeka
06:44
Punat
Autotrans - Rijeka
06:44
Jurandvor
Autotrans - Rijeka
06:44
Draga Baška
Autotrans - Rijeka
06:52
Vrbnik
Autotrans - Rijeka
06:52
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
06:52
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
06:52
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
06:52
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
06:52
Bogovići
Autotrans - Rijeka
06:52
Bogovići
Autotrans - Rijeka
06:52
Njivice
Autotrans - Rijeka
06:52
Omišalj
Autotrans - Rijeka
06:52
Malinska
Autotrans - Rijeka
06:52
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
06:52
Kijac
Autotrans - Rijeka
06:58
Dunat
Autotrans - Rijeka
06:58
Dunat
Autotrans - Rijeka
06:58
Dunat
Autotrans - Rijeka
06:58
Vrbnik
Autotrans - Rijeka
07:50
Vrbnik
Autotrans - Rijeka
07:50
Dunat
Autotrans - Rijeka
07:53
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:53
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
07:53
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
07:53
Kijac
Autotrans - Rijeka
07:53
Rijeka
Autotrans - Rijeka
07:53
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:53
Malinska
Autotrans - Rijeka
07:53
Omišalj
Autotrans - Rijeka
07:53
Njivice
Autotrans - Rijeka
07:53
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
07:53
Bogovići
Autotrans - Rijeka
07:53
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
07:54
Jurandvor
Autotrans - Rijeka
07:54
Draga Baška
Autotrans - Rijeka
07:54
Punat
Autotrans - Rijeka
07:54
Baška
Autotrans - Rijeka
07:54
Dunat
Autotrans - Rijeka
07:54
Dunat
Autotrans - Rijeka
09:27
Dunat
Autotrans - Rijeka
09:27
Dunat
Autotrans - Rijeka
09:27
Baška
Autotrans - Rijeka
09:27
Punat
Autotrans - Rijeka
09:27
Draga Baška
Autotrans - Rijeka
09:27
Jurandvor
Autotrans - Rijeka
10:53
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
10:53
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
10:53
Bogovići
Autotrans - Rijeka
10:53
Njivice
Autotrans - Rijeka
10:53
Omišalj
Autotrans - Rijeka
10:53
Malinska
Autotrans - Rijeka
10:53
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
10:53
Rijeka
Autotrans - Rijeka
10:53
Kijac
Autotrans - Rijeka
10:53
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
10:53
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
10:53
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
11:28
Dunat
Autotrans - Rijeka
11:28
Dunat
Autotrans - Rijeka
11:28
Punat
Autotrans - Rijeka
13:22
Njivice
Autotrans - Rijeka
13:22
Omišalj
Autotrans - Rijeka
13:22
Zagreb
Autotrans - Rijeka
13:22
Zagreb
Autotrans - Rijeka
13:22
Kijac
Autotrans - Rijeka
13:22
Rijeka
Autotrans - Rijeka
13:22
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
13:22
Malinska
Autotrans - Rijeka
13:22
Karlovac
Autotrans - Rijeka
13:22
Karlovac
Autotrans - Rijeka
13:22
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
13:22
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
13:22
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
13:22
Bogovići
Autotrans - Rijeka
13:22
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
13:22
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
13:29
Jurandvor
Autotrans - Rijeka
13:29
Draga Baška
Autotrans - Rijeka
13:29
Baška
Autotrans - Rijeka
13:29
Dunat
Autotrans - Rijeka
13:29
Dunat
Autotrans - Rijeka
13:29
Punat
Autotrans - Rijeka
15:11
Njivice
Autotrans - Rijeka
15:11
Omišalj
Autotrans - Rijeka
15:11
Malinska
Autotrans - Rijeka
15:11
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
15:11
Rijeka
Autotrans - Rijeka
15:11
Kijac
Autotrans - Rijeka
15:11
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
15:11
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
15:11
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
15:11
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
15:11
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
15:11
Bogovići
Autotrans - Rijeka
15:14
Jurandvor
Autotrans - Rijeka
15:14
Draga Baška
Autotrans - Rijeka
15:14
Baška
Autotrans - Rijeka
15:14
Dunat
Autotrans - Rijeka
15:14
Dunat
Autotrans - Rijeka
15:14
Punat
Autotrans - Rijeka
16:10
Njivice
Autotrans - Rijeka
16:10
Omišalj
Autotrans - Rijeka
16:10
Kijac
Autotrans - Rijeka
16:10
Rijeka
Autotrans - Rijeka
16:10
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
16:10
Malinska
Autotrans - Rijeka
16:10
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
16:10
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
16:10
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
16:10
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
16:10
Bogovići
Autotrans - Rijeka
16:10
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
17:39
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
17:39
Bogovići
Autotrans - Rijeka
17:39
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
17:39
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
17:39
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
17:39
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
17:39
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
17:39
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:39
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:39
Karlovac
Autotrans - Rijeka
17:39
Malinska
Autotrans - Rijeka
17:39
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:39
Rijeka
Autotrans - Rijeka
17:39
Kijac
Autotrans - Rijeka
17:39
Omišalj
Autotrans - Rijeka
17:39
Zagreb
Autotrans - Rijeka
17:39
Njivice
Autotrans - Rijeka
17:44
Punat
Autotrans - Rijeka
17:44
Dunat
Autotrans - Rijeka
17:44
Dunat
Autotrans - Rijeka
17:44
Baška
Autotrans - Rijeka
17:44
Jurandvor
Autotrans - Rijeka
17:44
Draga Baška
Autotrans - Rijeka
18:53
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
18:53
Bogovići
Autotrans - Rijeka
18:53
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
18:53
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
18:53
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
18:53
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
18:53
Njivice
Autotrans - Rijeka
18:53
Omišalj
Autotrans - Rijeka
18:53
Kijac
Autotrans - Rijeka
18:53
Rijeka
Autotrans - Rijeka
18:53
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
18:53
Malinska
Autotrans - Rijeka
19:30
Malinska
Autotrans - Rijeka
19:30
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
19:30
Rijeka
Autotrans - Rijeka
19:30
Kijac
Autotrans - Rijeka
19:30
Omišalj
Autotrans - Rijeka
19:30
Zagreb
Autotrans - Rijeka
19:30
Njivice
Autotrans - Rijeka
19:30
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
19:30
Karlovac
Autotrans - Rijeka
19:30
Osijek
Autotrans - Rijeka
19:30
Đakovo
Autotrans - Rijeka
19:30
Slavonski Brod
Autotrans - Rijeka
19:30
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
19:30
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
19:30
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
19:30
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
19:30
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
19:30
Bogovići
Autotrans - Rijeka
19:30
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
19:30
Crikvenica
Autotrans - Rijeka
20:29
Jurandvor
Autotrans - Rijeka
20:29
Draga Baška
Autotrans - Rijeka
20:29
Baška
Autotrans - Rijeka
20:29
Dunat
Autotrans - Rijeka
20:29
Dunat
Autotrans - Rijeka
20:29
Punat
Autotrans - Rijeka
20:53
Njivice
Autotrans - Rijeka
20:53
Zagreb
Autotrans - Rijeka
20:53
Zagreb
Autotrans - Rijeka
20:53
Omišalj
Autotrans - Rijeka
20:53
Kijac
Autotrans - Rijeka
20:53
Rijeka
Autotrans - Rijeka
20:53
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
20:53
Malinska
Autotrans - Rijeka
20:53
Karlovac
Autotrans - Rijeka
20:53
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
20:53
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
20:53
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
20:53
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
20:53
Bogovići
Autotrans - Rijeka
20:53
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
22:35
Sv. Anton
Autotrans - Rijeka
22:35
Bogovići
Autotrans - Rijeka
22:35
Sveti Vid - Miholjice
Autotrans - Rijeka
22:35
Uvala Scott
Autotrans - Rijeka
22:35
Bakar (raskršće)
Autotrans - Rijeka
22:35
Kraljevica
Autotrans - Rijeka
22:35
Karlovac
Autotrans - Rijeka
22:35
Slavonski Brod
Autotrans - Rijeka
22:35
Nova Gradiška
Autotrans - Rijeka
22:35
Nova Gradiška
Autotrans - Rijeka
22:35
Đakovo
Autotrans - Rijeka
22:35
Osijek
Autotrans - Rijeka
22:35
Malinska
Autotrans - Rijeka
22:35
Dina (raskršće)
Autotrans - Rijeka
22:35
Rijeka
Autotrans - Rijeka
22:35
Kijac
Autotrans - Rijeka
22:35
Omišalj
Autotrans - Rijeka
22:35
Zagreb
Autotrans - Rijeka
22:35
Zagreb
Autotrans - Rijeka
22:35
Njivice
Autotrans - Rijeka
 
odabir države:
 
Beli ManastirBelišćeBenkovacBiograd na moruBjelovarBuzetCernikCresCrikvenicaČakovecČazmaDaruvarDelniceDonji MiholjacDrnišDubrovnikDugo SeloĐakovoĐurđevacGarešnicaGlinaGospićGrubišno PoljeImotskiIvanecIvanić-GradKarlovacKninKoprivnicaKorčulaKrapinaKriževciKrkKutinaLabinLudbregMakarskaMali LošinjMetkovićMursko SrediščeNašiceNova GradiškaNovaljaNovi MarofNovi VinodolskiNovigradNovskaOgulinOmišOpatijaOrahovicaOsijekOtočacPagPakracPazinPetrinjaPlitvička JezeraPločePorečPožega (HR)PregradaPulaRabRijekaRovinjSamoborSenjSinjSisakSlatinaSlavonski BrodSplitStari GradStubičke TopliceSukošanSveti Ivan ZelinaŠibenikTrogirUmagValpovoVaraždinVaraždinske TopliceVelika GoricaVinkovciVirViroviticaVodiceVojnićVrbovecVrbovskoVukovarZabokZadarZagrebZlatarŽupanja