Halilović bus Big Sim Kalesija

Žrtava Genocida u Srebrenici broj 29
Kalesija
tel: +387 35 630 532
tel: +387 63 035 235
e-mail:
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
06:00 
06:00 
1d 0h 0min 
 
82,40 EUR
 
Sarajevo - Frankfurt
Odaberi i kupi
 
 
(620,84 HRK)
 
06:00 
10:01 
1d 4h 1min 
 
 
 
Sarajevo - Duisburg
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
10:16 
1d 4h 16min 
 
97,85 EUR
 
Sarajevo - Dusseldorf
Odaberi i kupi
 
 
(737,25 HRK)
 
06:00 
22:21 
16h 21min 
 
56,65 EUR
 
Sarajevo - Munich
Odaberi i kupi
 
 
(426,83 HRK)
 
06:45 
05:00 
22h 15min 
 
 
 
Zvornik - Frankfurt
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
06:00 
23h 15min 
 
82,40 EUR
 
Zvornik - Frankfurt
Odaberi i kupi
 
 
(620,84 HRK)
 
07:20 
11:30 
1d 4h 10min 
 
97,85 EUR
 
Dusseldorf - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(737,25 HRK)
 
08:00 
22:21 
14h 21min 
 
56,65 EUR
 
Tuzla - Munich
Odaberi i kupi
 
 
(426,83 HRK)
 
08:30 
06:00 
21h 30min 
 
82,40 EUR
 
Doboj - Frankfurt
Odaberi i kupi
 
 
(620,84 HRK)
 
09:50 
21:00 
11h 10min 
 
41,20 EUR
 
Koper - Brčko
Odaberi i kupi
 
 
(310,42 HRK)
 
09:50 
21:35 
11h 45min 
 
41,20 EUR
 
Koper - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
(310,42 HRK)
 
09:50 
22:20 
12h 30min 
 
41,20 EUR
 
Koper - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(310,42 HRK)
 
09:50 
23:50 
14h 0min 
 
41,20 EUR
 
Koper - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(310,42 HRK)
 
10:30 
20:20 
9h 50min 
 
36,05 EUR
 
Maribor - Doboj
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
10:30 
21:00 
10h 30min 
 
36,05 EUR
 
Maribor - Brčko
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
10:30 
21:35 
11h 5min 
 
36,05 EUR
 
Maribor - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
10:30 
22:20 
11h 50min 
 
36,05 EUR
 
Maribor - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
10:30 
22:55 
12h 25min 
 
36,05 EUR
 
Maribor - Kakanj
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
10:30 
23:50 
13h 20min 
 
36,05 EUR
 
Maribor - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
12:00 
08:13 
20h 13min 
 
82,40 EUR
 
Frankfurt - Doboj
Odaberi i kupi
 
 
(620,84 HRK)
 
12:00 
10:50 
22h 50min 
 
82,40 EUR
 
Frankfurt - Zvornik
Odaberi i kupi
 
 
(620,84 HRK)
 
12:00 
11:30 
23h 30min 
 
82,40 EUR
 
Frankfurt - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(620,84 HRK)
 
12:30 
20:00 
7h 30min 
 
36,05 EUR
 
Ljubljana - Srebrenik
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
12:30 
20:35 
8h 5min 
 
36,05 EUR
 
Ljubljana - Tuzla
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
12:30 
21:00 
8h 30min 
 
36,05 EUR
 
Ljubljana - Brčko
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
12:30 
21:35 
9h 5min 
 
36,05 EUR
 
Ljubljana - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
12:30 
22:20 
9h 50min 
 
36,05 EUR
 
Ljubljana - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
12:30 
23:50 
11h 20min 
 
36,05 EUR
 
Ljubljana - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
12:40 
21:05 
8h 25min 
 
36,05 EUR
 
Celje - Živinice
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
13:30 
20:35 
7h 5min 
 
36,05 EUR
 
Novo mesto - Tuzla
Odaberi i kupi
 
 
(271,62 HRK)
 
 
odabir države: