Euro Šuntić Berane

Berane
tel: +382 67 155 166
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
08:00 
08:45 
0h 45min 
 
2,50 EUR
 
Berane - Bijelo Polje (MNE)
Odaberi i kupi
 
 
(18,84 HRK)
 
08:00 
11:30 
3h 30min 
 
10,50 EUR
 
Berane - Podgorica
Odaberi i kupi
 
 
(79,11 HRK)
 
10:00 
10:45 
0h 45min 
 
2,50 EUR
 
Berane - Bijelo Polje (MNE)
Odaberi i kupi
 
 
(18,84 HRK)
 
10:00 
13:30 
3h 30min 
 
10,50 EUR
 
Berane - Podgorica
Odaberi i kupi
 
 
(79,11 HRK)
 
12:30 
16:00 
3h 30min 
 
11,50 EUR
 
Podgorica - Berane
Odaberi i kupi
 
 
(86,65 HRK)
 
14:15 
18:00 
3h 45min 
 
11,50 EUR
 
Podgorica - Berane
Odaberi i kupi
 
 
(86,65 HRK)
 
15:15 
16:00 
0h 45min 
 
2,50 EUR
 
Bijelo Polje (MNE) - Berane
Odaberi i kupi
 
 
(18,84 HRK)
 
17:10 
18:00 
0h 50min 
 
2,50 EUR
 
Bijelo Polje (MNE) - Berane
Odaberi i kupi
 
 
(18,84 HRK)
 
 
 
odabir države: