Bus stop Banova Jaruga Croatia

 
Arrivals:
ARR.
 
FROM
COMPANY
01:01
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
06:30
Novska
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
06:44
Okučani
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
07:21
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
08:11
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
08:28
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
10:14
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
11:38
Okučani
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
12:08
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
14:32
Novska
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
15:03
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
15:56
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
17:04
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
22:19
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
 
Departures:
DEP.
ARRL.
 
 
00:43 
01:01 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
04:58 
06:44 
1h 46min 
 
 
Banova Jaruga - Zagreb
Select & Buy
 
06:21 
06:30 
0h 9min 
 
 
Banova Jaruga - Kutina
Select & Buy
 
07:03 
07:21 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
08:12 
08:28 
0h 16min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
08:16 
08:57 
0h 41min 
 
 
Banova Jaruga - Lipik
Select & Buy
 
09:32 
11:38 
2h 6min 
 
 
Banova Jaruga - Zagreb
Select & Buy
 
09:56 
10:14 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
11:50 
12:08 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
14:23 
14:32 
0h 9min 
 
 
Banova Jaruga - Kutina
Select & Buy
 
14:46 
15:03 
0h 17min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
15:37 
15:56 
0h 19min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
16:46 
17:04 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
22:00 
22:19 
0h 19min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Select & Buy
 
 
 
 
 
select country: