Lista država

Popis država koje su obuhvaćene linijama. Pored svake države nalaze se standardne međunarodne šifre i oznake koje se koriste pri prikazivanju gradova i linija. Ukoliko će biti potrebe, popis će biti proširen i na neke financijske podatke.
 
kod
auto ozn.
pošt. ozn.
naziv države
008
AL
AL
Albanija
020
AND
AD
Andora
040
A
AT
Austrija
056
B
BE
Belgija
112
BY
BY
Bjelorusija
070
BIH
BA
Bosna i Hercegovina
100
BG
BG
Bugarska
196
CY
CY
Cipar
499
MNE
ME
Crna Gora
203
CZ
CZ
Češka
208
DK
DK
Danska
233
EST
EE
Estonija
246
FIN
FI
Finska
250
F
FR
Francuska
300
GR
GR
Grčka
191
HR
HR
Hrvatska
372
IRL
IE
Irska
352
IS
IS
ISLAND
380
I
IT
Italija
376
Izrael
095
Kosovo
428
LV
LV
Latvija
434
Libija
438
FL
LI
LIHTENŠTAJN
440
LT
LT
Litva
442
L
LU
LUKSEMBURG
348
H
HU
Mađarska
470
M
MT
Malta
498
MD
MD
MOLDAVIJA
528
NL
NL
Nizozemska
578
N
NO
Norveška
276
D
DE
Njemačka
616
PL
PL
Poljska
620
P
PT
PORTUGAL
642
RO
RO
Rumunjska
643
RUS
RU
RUSKA FEDERACIJA
807
NMK
NMK
Sjeverna Makedonija
703
SK
SK
Slovačka
705
SLO
SI
Slovenija
688
SRB
RS
Srbija
724
E
ES
Španjolska
752
S
SE
Švedska
756
CH
CH
Švicarska
788
Tunis
792
TR
TR
Turska
804
UA
UA
Ukrajina
826
GB
GB
Velika Britanija