Lista država

Popis država koje su obuhvaćene linijama. Pored svake države nalaze se standardne međunarodne šifre i oznake koje se koriste pri prikazivanju gradova i linija. Ukoliko će biti potrebe, popis će biti proširen i na neke financijske podatke.
kod
auto ozn.
pošt. ozn.
naziv države
008 
AL 
AL 
Albanija 
020 
AND 
AD 
Andora 
032 
 
 
Argentina 
036 
 
 
Australija 
040 
AT 
Austrija 
044 
 
 
Bahami 
048 
 
 
Bahrein 
056 
BE 
Belgija 
112 
BY 
BY 
Bjelorusija 
070 
BIH 
BA 
Bosna i Hercegovina 
076 
 
 
Brazil 
100 
BG 
BG 
Bugarska 
196 
CY 
CY 
Cipar 
499 
MNE 
ME 
Crna Gora 
203 
CZ 
CZ 
Češka 
208 
DK 
DK 
Danska 
818 
 
 
Egipat 
233 
EST 
EE 
Estonija 
246 
FIN 
FI 
Finska 
250 
FR 
Francuska 
300 
GR 
GR 
Grčka 
344 
 
 
Hong Kong 
191 
HR 
HR 
Hrvatska 
356 
 
 
Indija 
372 
IRL 
IE 
Irska 
352 
IS 
IS 
ISLAND 
380 
IT 
Italija 
376 
 
 
Izrael 
710 
 
 
Južnoafrička Republika 
124 
 
 
Kanada 
156 
 
 
Kina 
095 
 
 
Kosovo 
192 
 
 
Kuba 
414 
 
 
Kuvajt 
428 
LV 
LV 
Latvija 
422 
 
 
Libanon 
430 
 
 
Liberija 
434 
 
 
Libija 
438 
FL 
LI 
LIHTENŠTAJN 
440 
LT 
LT 
Litva 
442 
LU 
Luksemburg 
348 
HU 
Mađarska 
458 
 
 
Malezija 
470 
MT 
Malta 
498 
MD 
MD 
MOLDAVIJA 
528 
NL 
NL 
Nizozemska 
578 
NO 
Norveška 
276 
DE 
Njemačka 
604 
 
 
Peru 
616 
PL 
PL 
Poljska 
620 
PT 
Portugal 
642 
RO 
RO 
Rumunjska 
643 
RUS 
RU 
Ruska Federacija 
840 
 
 
Sjedinjene Američke Države 
807 
NMK 
NMK 
Sjeverna Makedonija 
703 
SK 
SK 
Slovačka 
705 
SLO 
SI 
Slovenija 
688 
SRB 
RS 
Srbija 
724 
ES 
Španjolska 
752 
SE 
Švedska 
756 
CH 
CH 
Švicarska 
764 
 
 
Tajland 
158 
 
 
Tajvan 
788 
 
 
Tunis 
792 
TR 
TR 
Turska 
784 
 
 
Ujedinjeni Arapski Emirati 
804 
UA 
UA 
Ukrajina 
826 
GB 
GB 
Velika Britanija