Autobusno stajalište Cestarska Kuća Hrvatska

Tinjan
 
  -> Povoljan smještaj u Tinjanu
    by Booking.com
 
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
04:59 
10:15 
5h 16min 
25,20 EUR
 
Cestarska Kuća - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(189,87 HRK)
 
04:59 
05:15 
0h 16min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
07:08 
07:25 
0h 17min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
07:19 
07:36 
0h 17min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
10:23 
10:40 
0h 17min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
14:27 
15:54 
1h 27min 
8,70 EUR
 
Cestarska Kuća - Novigrad
Odaberi i kupi
 
(65,55 HRK)
 
14:27 
15:24 
0h 57min 
6,70 EUR
 
Cestarska Kuća - Poreč
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
14:45 
15:03 
0h 18min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
15:29 
16:46 
1h 17min 
6,70 EUR
 
Cestarska Kuća - Poreč
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
15:53 
16:10 
0h 17min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
16:08 
16:25 
0h 17min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
17:37 
18:45 
1h 8min 
6,70 EUR
 
Cestarska Kuća - Poreč
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
18:03 
18:20 
0h 17min 
4,40 EUR
 
Cestarska Kuća - Pula
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
 
 
 
 
odabir države: