Centrotrans Eurolines Sarajevo

M.M. Bašeskije 5
Sarajevo
tel: +387 33 464 045
tel: +387 33 464 048
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
05:00 
06:40 
1h 40min 
 
 
 
Kakanj - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:30 
06:00 
0h 30min 
 
 
 
Sarajevo - Semizovac
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:30 
07:00 
1h 30min 
 
 
 
Zenica - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:30 
07:00 
1h 30min 
 
 
 
Fojnica - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:30 
07:00 
1h 30min 
 
 
 
Sarajevo - Fojnica
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:30 
07:10 
1h 40min 
 
 
 
Sarajevo - Kakanj
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:30 
09:45 
4h 15min 
 
 
 
Sarajevo - Bijeljina
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:30 
10:15 
4h 45min 
 
 
 
Gradačac - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:45 
06:03 
0h 18min 
 
 
 
Breza (BIH) - Ilijaš
Odaberi i kupi
 
 
 
 
05:45 
08:38 
2h 53min 
 
 
 
Bugojno - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
06:30 
0h 30min 
 
 
 
Sarajevo - Semizovac
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
07:40 
1h 40min 
 
 
 
Kakanj - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
07:40 
1h 40min 
 
 
 
Sarajevo - Kakanj
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:00 
11:45 
1d 5h 45min 
 
95,00 EUR
 
Hamburg - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(715,78 HRK)
 
06:04 
06:22 
0h 18min 
 
 
 
Breza (BIH) - Ilijaš
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:30 
06:48 
0h 18min 
 
 
 
Breza (BIH) - Ilijaš
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:30 
06:58 
0h 28min 
 
 
 
Sarajevo - Semizovac
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:30 
07:40 
1h 10min 
 
 
 
Sarajevo - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:30 
07:40 
1h 10min 
 
 
 
Zenica - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:30 
08:05 
1h 35min 
 
 
 
Busovača - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:30 
08:10 
1h 40min 
 
 
 
Kakanj - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:30 
11:45 
5h 15min 
 
 
 
Sarajevo - Orašje
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
07:16 
0h 31min 
 
 
 
Sarajevo - Semizovac
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:45 
07:30 
0h 45min 
 
 
 
Sarajevo - Breza (BIH)
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:00 
08:40 
1h 40min 
 
 
 
Kakanj - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:00 
09:55 
2h 55min 
 
 
 
Bugojno - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:15 
13:40 
6h 25min 
 
35,00 EUR
 
Sarajevo - Dubrovnik
Odaberi i kupi
 
 
(263,71 HRK)
 
07:19 
07:37 
0h 18min 
 
 
 
Breza (BIH) - Ilijaš
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:30 
08:00 
0h 30min 
 
 
 
Sarajevo - Semizovac
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:30 
08:15 
0h 45min 
 
 
 
Sarajevo - Breza (BIH)
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
odabir države: