Autobusno stajalište Borovo Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Borovu
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:50
Vukovar
Čazmatrans Promet - Čazma
07:40
Vukovar
Čazmatrans Promet - Čazma
07:50
Osijek
Čazmatrans Promet - Čazma
10:50
Vukovar
Čazmatrans Promet - Čazma
11:10
Ilok
Prijevoz Francuzević - Dugo Selo
11:35
Osijek
Čazmatrans Promet - Čazma
12:50
Vukovar
Čazmatrans Promet - Čazma
14:16
Osijek
Čazmatrans Promet - Čazma
15:40
Vukovar
Čazmatrans Promet - Čazma
15:58
Osijek
Čazmatrans Promet - Čazma
18:18
Osijek
Čazmatrans Promet - Čazma
18:35
Vukovar
Čazmatrans Promet - Čazma
19:05
Zagreb
Prijevoz Francuzević - Dugo Selo
20:48
Osijek
Čazmatrans Promet - Čazma
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
06:08 
06:50 
0h 42min 
 
 
Borovo - Osijek
Odaberi i kupi
 
06:50 
11:10 
4h 20min 
 
 
Borovo - Zagreb
Odaberi i kupi
 
06:53 
07:40 
0h 47min 
 
 
Borovo - Osijek
Odaberi i kupi
 
07:40 
07:50 
0h 10min 
 
 
Borovo - Vukovar
Odaberi i kupi
 
10:08 
10:50 
0h 42min 
 
 
Borovo - Osijek
Odaberi i kupi
 
11:25 
11:35 
0h 10min 
 
 
Borovo - Vukovar
Odaberi i kupi
 
12:08 
12:50 
0h 42min 
 
 
Borovo - Osijek
Odaberi i kupi
 
14:08 
14:16 
0h 8min 
 
 
Borovo - Vukovar
Odaberi i kupi
 
14:58 
15:40 
0h 42min 
 
 
Borovo - Osijek
Odaberi i kupi
 
15:50 
15:58 
0h 8min 
 
 
Borovo - Vukovar
Odaberi i kupi
 
17:53 
18:35 
0h 42min 
 
 
Borovo - Osijek
Odaberi i kupi
 
18:10 
18:18 
0h 8min 
 
 
Borovo - Vukovar
Odaberi i kupi
 
18:15 
19:05 
0h 50min 
 
 
Borovo - Ilok
Odaberi i kupi
 
20:40 
20:48 
0h 8min 
 
 
Borovo - Vukovar
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
odabir države: