Autobusno stajalište Barban Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Barbanu
    by Booking.com
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
05:49
Pula
Autotrans - Rijeka
06:51
Labin
Autotrans - Rijeka
08:37
Pula
Brioni - Pula
09:04
Pula
Autotrans - Rijeka
10:41
Opatija
Autotrans - Rijeka
10:41
Lovran
Autotrans - Rijeka
10:41
Labin
Autotrans - Rijeka
10:41
Rijeka
Autotrans - Rijeka
10:41
Zagreb
Autotrans - Rijeka
10:41
Delnice
Autotrans - Rijeka
12:01
Delnice
Autotrans - Rijeka
12:01
Zagreb
Autotrans - Rijeka
12:01
Rijeka
Autotrans - Rijeka
12:01
Labin
Autotrans - Rijeka
12:01
Lovran
Autotrans - Rijeka
12:01
Opatija
Autotrans - Rijeka
14:06
Pula
Brioni - Pula
14:06
Pula
Nomago - Ljubljana
14:49
Pula
Autotrans - Rijeka
15:26
Opatija
Autotrans - Rijeka
15:26
Lovran
Autotrans - Rijeka
15:26
Labin
Autotrans - Rijeka
15:26
Rijeka
Autotrans - Rijeka
15:26
Zagreb
Autotrans - Rijeka
15:49
Pula
Autotrans - Rijeka
16:09
Rijeka
Brioni - Pula
16:09
Rijeka
Nomago - Ljubljana
16:49
Pula
Autotrans - Rijeka
17:41
Lovran
Autotrans - Rijeka
17:41
Opatija
Autotrans - Rijeka
17:41
Zagreb
Autotrans - Rijeka
17:41
Rijeka
Autotrans - Rijeka
17:41
Labin
Autotrans - Rijeka
19:39
Rijeka
Brioni - Pula
19:39
Rijeka
Nomago - Ljubljana
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:49 
10:15 
4h 26min 
22,80 EUR
 
Barban - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(171,79 HRK)
 
05:49 
09:20 
3h 31min 
21,50 EUR
 
Barban - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(161,99 HRK)
 
05:49 
07:30 
1h 41min 
11,10 EUR
 
Barban - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(83,63 HRK)
 
05:49 
07:00 
1h 11min 
8,50 EUR
 
Barban - Lovran
Odaberi i kupi
 
(64,04 HRK)
 
05:49 
06:33 
0h 44min 
5,90 EUR
 
Barban - Zagorje (Plomin)
Odaberi i kupi
 
(44,45 HRK)
 
06:51 
07:22 
0h 31min 
5,40 EUR
 
Barban - Pula
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
08:37 
10:15 
1h 38min 
10,40 EUR
 
Barban - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(78,36 HRK)
 
09:04 
09:50 
0h 46min 
5,90 EUR
 
Barban - Zagorje (Plomin)
Odaberi i kupi
 
(44,45 HRK)
 
09:04 
10:17 
1h 13min 
8,50 EUR
 
Barban - Lovran
Odaberi i kupi
 
(64,04 HRK)
 
09:04 
10:47 
1h 43min 
10,70 EUR
 
Barban - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(80,62 HRK)
 
10:41 
11:15 
0h 34min 
5,40 EUR
 
Barban - Pula
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
12:01 
12:35 
0h 34min 
5,40 EUR
 
Barban - Pula
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
14:06 
15:45 
1h 39min 
10,40 EUR
 
Barban - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(78,36 HRK)
 
14:06 
15:45 
1h 39min 
10,50 EUR
 
Barban - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(79,11 HRK)
 
14:49 
15:39 
0h 50min 
5,90 EUR
 
Barban - Zagorje (Plomin)
Odaberi i kupi
 
(44,45 HRK)
 
14:49 
17:45 
2h 56min 
16,10 EUR
 
Barban - Delnice
Odaberi i kupi
 
(121,31 HRK)
 
14:49 
16:09 
1h 20min 
8,50 EUR
 
Barban - Lovran
Odaberi i kupi
 
(64,04 HRK)
 
14:49 
16:45 
1h 56min 
11,10 EUR
 
Barban - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(83,63 HRK)
 
14:49 
18:45 
3h 56min 
21,50 EUR
 
Barban - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(161,99 HRK)
 
14:49 
19:40 
4h 51min 
22,80 EUR
 
Barban - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(171,79 HRK)
 
15:26 
16:00 
0h 34min 
5,40 EUR
 
Barban - Pula
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
15:49 
16:39 
0h 50min 
5,90 EUR
 
Barban - Zagorje (Plomin)
Odaberi i kupi
 
(44,45 HRK)
 
15:49 
20:40 
4h 51min 
22,80 EUR
 
Barban - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(171,79 HRK)
 
15:49 
19:45 
3h 56min 
21,50 EUR
 
Barban - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(161,99 HRK)
 
15:49 
17:40 
1h 51min 
11,10 EUR
 
Barban - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(83,63 HRK)
 
15:49 
17:09 
1h 20min 
8,50 EUR
 
Barban - Lovran
Odaberi i kupi
 
(64,04 HRK)
 
15:49 
18:45 
2h 56min 
16,10 EUR
 
Barban - Delnice
Odaberi i kupi
 
(121,31 HRK)
 
16:09 
16:45 
0h 36min 
5,80 EUR
 
Barban - Pula
Odaberi i kupi
 
(43,7 HRK)
 
16:09 
16:45 
0h 36min 
5,80 EUR
 
Barban - Pula
Odaberi i kupi
 
(43,7 HRK)
 
17:41 
18:15 
0h 34min 
5,40 EUR
 
Barban - Pula
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
 
 
 
odabir države: