Autobusno stajalište Banova Jaruga Hrvatska

 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
01:01
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
06:30
Novska
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
06:44
Okučani
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
07:21
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
08:28
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
10:14
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
11:38
Okučani
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
12:08
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
14:32
Novska
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
15:03
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
15:56
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
17:04
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
22:19
Kutina
HŽ Putnički prijevoz - Zagreb
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
00:43 
01:01 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
04:58 
06:44 
1h 46min 
 
 
Banova Jaruga - Zagreb
Odaberi i kupi
 
06:21 
06:30 
0h 9min 
 
 
Banova Jaruga - Kutina
Odaberi i kupi
 
07:03 
07:21 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
08:12 
08:28 
0h 16min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
09:32 
11:38 
2h 6min 
 
 
Banova Jaruga - Zagreb
Odaberi i kupi
 
09:56 
10:14 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
11:50 
12:08 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
14:23 
14:32 
0h 9min 
 
 
Banova Jaruga - Kutina
Odaberi i kupi
 
14:46 
15:03 
0h 17min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
15:37 
15:56 
0h 19min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
16:46 
17:04 
0h 18min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
22:00 
22:19 
0h 19min 
 
 
Banova Jaruga - Novska
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
odabir države: