Autobusno stajalište Bakarac Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Bakarcu
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
07:12
Njivice
Autotrans - Rijeka
07:12
Malinska
Autotrans - Rijeka
08:42
Rijeka
Autotrans - Rijeka
09:13
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
09:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
09:57
Zagreb
Autotrans - Rijeka
10:08
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
10:27
Malinska
Autotrans - Rijeka
10:27
Njivice
Autotrans - Rijeka
11:07
Rijeka
Autotrans - Rijeka
11:51
Zagreb
Autotrans - Rijeka
12:28
Njivice
Autotrans - Rijeka
12:28
Malinska
Autotrans - Rijeka
12:51
Rijeka
Autotrans - Rijeka
12:51
Malinska
Autotrans - Rijeka
12:51
Njivice
Autotrans - Rijeka
12:51
Zagreb
Autotrans - Rijeka
14:12
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:27
Malinska
Autotrans - Rijeka
14:27
Njivice
Autotrans - Rijeka
14:53
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
16:35
Zagreb
Autotrans - Rijeka
16:35
Rijeka
Autotrans - Rijeka
16:42
Rijeka
Autotrans - Rijeka
17:13
Zadar
Autotrans - Rijeka
17:13
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
17:13
Trogir
Autotrans - Rijeka
17:13
Rovanjska
Autotrans - Rijeka
18:21
Zagreb
Autotrans - Rijeka
18:35
Zagreb
Autotrans - Rijeka
18:35
Zadar
Autotrans - Rijeka
18:35
Rijeka
Autotrans - Rijeka
18:35
Rovanjska
Autotrans - Rijeka
18:35
Trogir
Autotrans - Rijeka
18:35
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
18:47
Malinska
Autotrans - Rijeka
18:47
Njivice
Autotrans - Rijeka
19:57
Zagreb
Autotrans - Rijeka
19:57
Rijeka
Autotrans - Rijeka
20:00
Rijeka
Autotrans - Rijeka
20:00
Zagreb
Autotrans - Rijeka
20:10
Zadar
Autotrans - Rijeka
20:10
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
20:10
Trogir
Autotrans - Rijeka
20:10
Rovanjska
Autotrans - Rijeka
20:17
Malinska
Autotrans - Rijeka
21:27
Malinska
Autotrans - Rijeka
21:27
Njivice
Autotrans - Rijeka
21:36
Zagreb
Autotrans - Rijeka
21:36
Rijeka
Autotrans - Rijeka
22:41
Zadar
Autotrans - Rijeka
22:41
Trogir
Autotrans - Rijeka
22:41
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
07:12 
07:30 
0h 18min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
08:42 
09:17 
0h 35min 
5,30 EUR
 
Bakarac - Malinska
Odaberi i kupi
 
(39,93 HRK)
 
08:42 
09:53 
1h 11min 
7,40 EUR
 
Bakarac - Punat
Odaberi i kupi
 
(55,76 HRK)
 
08:42 
10:25 
1h 43min 
9,00 EUR
 
Bakarac - Baška
Odaberi i kupi
 
(67,81 HRK)
 
09:13 
09:34 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
09:13 
12:40 
3h 27min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
09:20 
09:41 
0h 21min 
4,40 EUR
 
Bakarac - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
09:20 
09:54 
0h 34min 
5,40 EUR
 
Bakarac - Novi Vinodolski
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
10:08 
13:30 
3h 22min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
10:08 
10:29 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
10:27 
10:46 
0h 19min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
10:27 
13:30 
3h 3min 
17,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(131,1 HRK)
 
10:27 
13:25 
2h 58min 
10,20 EUR
 
Bakarac - Novi Vinodolski
Odaberi i kupi
 
(76,85 HRK)
 
10:27 
13:14 
2h 47min 
9,10 EUR
 
Bakarac - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(68,56 HRK)
 
11:07 
11:41 
0h 34min 
5,30 EUR
 
Bakarac - Malinska
Odaberi i kupi
 
(39,93 HRK)
 
11:07 
12:58 
1h 51min 
9,00 EUR
 
Bakarac - Baška
Odaberi i kupi
 
(67,81 HRK)
 
11:07 
12:26 
1h 19min 
7,40 EUR
 
Bakarac - Punat
Odaberi i kupi
 
(55,76 HRK)
 
12:08 
16:10 
4h 2min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
12:28 
16:10 
3h 42min 
17,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(131,1 HRK)
 
12:28 
12:49 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
12:51 
13:14 
0h 23min 
4,40 EUR
 
Bakarac - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
12:51 
13:25 
0h 34min 
5,40 EUR
 
Bakarac - Novi Vinodolski
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
13:08 
16:10 
3h 2min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
14:12 
14:47 
0h 35min 
5,30 EUR
 
Bakarac - Malinska
Odaberi i kupi
 
(39,93 HRK)
 
14:12 
15:23 
1h 11min 
7,40 EUR
 
Bakarac - Punat
Odaberi i kupi
 
(55,76 HRK)
 
14:12 
15:57 
1h 45min 
9,00 EUR
 
Bakarac - Baška
Odaberi i kupi
 
(67,81 HRK)
 
14:27 
14:54 
0h 27min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
14:27 
17:55 
3h 28min 
17,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(131,1 HRK)
 
14:53 
18:10 
3h 17min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
14:53 
15:14 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
 
 
 
odabir države: