Autobusno stajalište Baderna Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Baderni
    by Booking.com
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:48
Poreč
Autotrans - Rijeka
07:54
Poreč
Autotrans - Rijeka
07:58
Poreč
Autotrans - Rijeka
08:30
Poreč
Autotrans - Rijeka
09:17
Poreč
Autotrans - Rijeka
13:18
Zagreb
Autotrans - Rijeka
13:18
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:03
Poreč
Autotrans - Rijeka
15:02
Pula
Autotrans - Rijeka
15:06
Poreč
Autotrans - Rijeka
15:16
Poreč
Autotrans - Rijeka
16:21
Zagreb
Autotrans - Rijeka
16:21
Rijeka
Autotrans - Rijeka
17:30
Poreč
Autotrans - Rijeka
18:28
Pula
Autotrans - Rijeka
20:23
Rijeka
Autotrans - Rijeka
20:23
Zagreb
Autotrans - Rijeka
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
06:48 
07:36 
0h 48min 
6,70 EUR
 
Baderna - Pula
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
07:17 
07:35 
0h 18min 
4,20 EUR
 
Baderna - Poreč
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
07:17 
07:23 
0h 6min 
3,20 EUR
 
Baderna - Žbandaj
Odaberi i kupi
 
(24,11 HRK)
 
07:54 
08:15 
0h 21min 
4,70 EUR
 
Baderna - Pazin
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
07:54 
09:14 
1h 20min 
12,00 EUR
 
Baderna - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(90,41 HRK)
 
07:58 
08:25 
0h 27min 
4,70 EUR
 
Baderna - Pazin
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
08:30 
08:50 
0h 20min 
4,70 EUR
 
Baderna - Pazin
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
08:30 
09:51 
1h 21min 
11,80 EUR
 
Baderna - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(88,91 HRK)
 
08:30 
12:40 
4h 10min 
23,50 EUR
 
Baderna - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(177,06 HRK)
 
08:30 
11:45 
3h 15min 
22,10 EUR
 
Baderna - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(166,51 HRK)
 
09:17 
10:40 
1h 23min 
6,70 EUR
 
Baderna - Pula
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
09:17 
09:41 
0h 24min 
5,40 EUR
 
Baderna - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
13:18 
13:24 
0h 6min 
3,20 EUR
 
Baderna - Žbandaj
Odaberi i kupi
 
(24,11 HRK)
 
13:18 
13:33 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Baderna - Poreč
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
13:59 
14:22 
0h 23min 
4,70 EUR
 
Baderna - Pazin
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
14:03 
14:30 
0h 27min 
4,70 EUR
 
Baderna - Pazin
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
15:03 
15:09 
0h 6min 
3,20 EUR
 
Baderna - Žbandaj
Odaberi i kupi
 
(24,11 HRK)
 
15:03 
15:18 
0h 15min 
4,20 EUR
 
Baderna - Poreč
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
15:06 
15:24 
0h 18min 
4,20 EUR
 
Baderna - Poreč
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
15:06 
15:12 
0h 6min 
3,20 EUR
 
Baderna - Žbandaj
Odaberi i kupi
 
(24,11 HRK)
 
15:06 
15:30 
0h 24min 
4,70 EUR
 
Baderna - Pazin
Odaberi i kupi
 
(35,41 HRK)
 
15:07 
15:13 
0h 6min 
3,20 EUR
 
Baderna - Žbandaj
Odaberi i kupi
 
(24,11 HRK)
 
15:07 
15:25 
0h 18min 
4,20 EUR
 
Baderna - Poreč
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
15:16 
16:25 
1h 9min 
6,70 EUR
 
Baderna - Pula
Odaberi i kupi
 
(50,48 HRK)
 
15:16 
15:42 
0h 26min 
5,40 EUR
 
Baderna - Rovinj
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
16:21 
16:27 
0h 6min 
3,20 EUR
 
Baderna - Žbandaj
Odaberi i kupi
 
(24,11 HRK)
 
16:21 
16:35 
0h 14min 
4,20 EUR
 
Baderna - Poreč
Odaberi i kupi
 
(31,64 HRK)
 
17:30 
18:50 
1h 20min 
11,80 EUR
 
Baderna - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(88,91 HRK)
 
17:30 
20:35 
3h 5min 
22,10 EUR
 
Baderna - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(166,51 HRK)
 
17:30 
21:30 
4h 0min 
23,50 EUR
 
Baderna - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(177,06 HRK)
 
 
 
 
odabir države: