Autobus Zadar - Poreč

                 
 
Polazna stanica:
 
Dolazna stanica:     timetable reverse
 
           Za datum:
    
 
 
Za traženu relaciju nema direktnih linija.
Prikazane su opcije s presjedanjem na prvi dostupan datum.
 
Zadar - Poreč 
POL.
DOL.
 
 
 
 
 
* Presjedanje Rijeka *
    Relacija Zadar - Rijeka
25.07.2024 - četvrtak
07:30 
11:05 
3h 35min 
 
21,00 EUR
 
 
 
08:00 
12:20 
4h 20min 
 
20,90 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
07:30 
13:30 
6h 0min 
 
19,60 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
12:45 
17:34 
4h 49min 
 
21,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
16:00 
20:30 
4h 30min 
 
21,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
18:15 
22:59 
4h 44min 
 
21,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Rijeka - Poreč
04:00 
05:20 
1h 20min 
 
14,10 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
09:15 
10:47 
1h 32min 
 
14,10 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
12:00 
13:33 
1h 33min 
 
14,10 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
19:00 
20:23 
1h 23min 
 
14,10 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
19:50 
21:20 
1h 30min 
 
14,10 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
20:45 
22:00 
1h 15min 
 
14,10 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Karlovac *
    Relacija Zadar - Karlovac
15:10 
19:30 
4h 20min 
 
18,90 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
18:30 
21:10 
2h 40min 
 
16,80 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Karlovac - Poreč
02:10 
05:20 
3h 10min 
 
23,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
07:25 
10:47 
3h 22min 
 
23,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
10:10 
13:33 
3h 23min 
 
23,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
16:55 
20:23 
3h 28min 
 
23,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
18:55 
22:00 
3h 5min 
 
22,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Zagreb *
    Relacija Zadar - Zagreb
23:50 
03:45 +1
3h 55min 
 
16,20 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
03:30 
07:00 
3h 30min 
 
15,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
06:00 
09:30 
3h 30min 
 
17,20 EUR
 
 
 
07:00 
10:30 
3h 30min 
 
16,00 EUR
 
 
 
07:30 
11:00 
3h 30min 
 
11,90 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
08:00 
11:40 
3h 40min 
 
18,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
09:45 
13:15 
3h 30min 
 
16,50 EUR
 
 
 
12:30 
16:00 
3h 30min 
 
16,00 EUR
 
 
 
13:00 
16:45 
3h 45min 
 
10,99 EUR
 
 
 
13:30 
17:00 
3h 30min 
 
11,90 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
13:50 
17:45 
3h 55min 
 
16,60 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
14:30 
18:00 
3h 30min 
 
14,86 EUR
 
 
 
16:00 
19:35 
3h 35min 
 
16,50 EUR
 
 
 
16:25 
19:55 
3h 30min 
 
16,00 EUR
 
 
 
15:10 
20:20 
5h 10min 
 
16,60 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
17:00 
20:30 
3h 30min 
 
11,90 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
18:30 
22:00 
3h 30min 
 
14,80 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
18:30 
22:00 
3h 30min 
 
14,86 EUR
 
 
 
19:00 
22:40 
3h 40min 
 
18,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
19:15 
22:45 
3h 30min 
 
14,86 EUR
 
 
 
    Relacija Zagreb - Poreč
01:15 
05:20 
4h 5min 
 
24,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
06:30 
10:47 
4h 17min 
 
24,40 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
09:15 
13:33 
4h 18min 
 
24,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
16:00 
20:23 
4h 23min 
 
24,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
17:30 
21:20 
3h 50min 
 
24,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
18:00 
22:00 
4h 0min 
 
24,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Pula *
    Relacija Zadar - Pula
08:00 
14:45 
6h 45min 
 
31,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
07:30 
18:15 
10h 45min 
 
29,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
12:45 
22:35 
9h 50min 
 
32,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Pula - Poreč
09:30 
11:05 
1h 35min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
09:30 
11:05 
1h 35min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
11:30 
13:00 
1h 30min 
 
9,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
11:30 
13:00 
1h 30min 
 
9,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
12:30 
14:00 
1h 30min 
 
9,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
12:30 
14:00 
1h 30min 
 
9,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
14:10 
15:19 
1h 9min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
14:30 
15:59 
1h 29min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
14:30 
15:59 
1h 29min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
15:10 
16:46 
1h 36min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
15:10 
16:50 
1h 40min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
17:20 
18:45 
1h 25min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
17:20 
18:45 
1h 25min 
 
8,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Rovinj *
    Relacija Zadar - Rovinj
07:30 
18:50 
11h 20min 
 
31,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
12:45 
21:55 
9h 10min 
 
30,90 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Rovinj - Poreč
10:20 
11:05 
0h 45min 
 
6,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
12:10 
13:00 
0h 50min 
 
5,80 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
13:15 
14:00 
0h 45min 
 
5,80 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
15:15 
15:59 
0h 44min 
 
6,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
16:00 
16:46 
0h 46min 
 
6,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
18:00 
18:45 
0h 45min 
 
6,70 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Nova Gradiška *
    Relacija Zadar - Nova Gradiška
22:15 
04:20 +1
6h 5min 
 
25,50 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
23:50 
05:45 +1
5h 55min 
 
25,50 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
07:30 
16:10 
8h 40min 
 
25,50 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
13:30 
20:00 
6h 30min 
 
28,50 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Nova Gradiška - Poreč
06:55 
13:33 
6h 38min 
 
34,90 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
15:05 
21:20 
6h 15min 
 
32,20 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
16:00 
22:00 
6h 0min 
 
32,20 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Slavonski Brod *
    Relacija Zadar - Slavonski Brod
22:15 
05:05 +1
6h 50min 
 
26,80 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
13:30 
20:45 
7h 15min 
 
30,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Slavonski Brod - Poreč
06:00 
13:33 
7h 33min 
 
35,40 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
15:10 
22:00 
6h 50min 
 
35,40 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
22:30 
05:20 +1
6h 50min 
 
35,60 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Đakovo *
    Relacija Zadar - Đakovo
22:15 
06:10 +1
7h 55min 
 
31,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
23:50 
07:30 +1
7h 40min 
 
31,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
13:30 
21:25 
7h 55min 
 
32,60 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Đakovo - Poreč
05:10 
13:33 
8h 23min 
 
37,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
14:15 
22:00 
7h 45min 
 
37,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
21:40 
05:20 +1
7h 40min 
 
38,30 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
* Presjedanje Osijek *
    Relacija Zadar - Osijek
22:15 
06:30 +1
8h 15min 
 
32,50 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
23:50 
08:10 +1
8h 20min 
 
32,50 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
13:30 
22:10 
8h 40min 
 
34,00 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
    Relacija Osijek - Poreč
04:30 
13:33 
9h 3min 
 
39,60 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
13:30 
22:00 
8h 30min 
 
39,60 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
21:00 
05:20 +1
8h 20min 
 
40,10 EUR
 
Odaberi i kupi
 
 
 
 
 
  -> Povoljan smještaj u Poreču
by Booking.com
 
Pretraga voznih redova i prodaja karata za autobus, brod, trajekt, vlak i avion. Prikazuju se linije s presjedanjem ako nema direktnih linija, a kombinacija tipova prijevoza (autobus / brod / trajekt / vlak / avion) je standardno implementirana.