Vukovar - Pula
 
interni broj: 4479
način prijevoza: autobus
prijevoznik: ATI - Pula
prometuje: do daljnjeg
dani: svaki dan
STANICA
DOL.
POL.
Vukovar 
 
21:30
Vinkovci 
21:55 
21:55
Županja 
22:20 
22:20
Slavonski Brod 
23:05 
23:10
Sisak 
01:15 
01:15
Petrinja 
01:30 
01:30
Rijeka 
05:05 
05:10
Pula 
06:35