Rijeka - Pula
 
interni broj: 8028
način prijevoza: autobus
prijevoznik: BRIONI - Pula
prometuje: do daljnjeg
dani: svaki dan
STANICA
DOL.
POL.
Rijeka 
 
21:50
Pazin 
22:40 
22:40
Pula 
23:30