Rijeka - Pula
 
interni broj: 8026
način prijevoza: autobus
prijevoznik: BRIONI - Pula
prometuje: do daljnjeg
dani: svaki dan
STANICA
DOL.
POL.
Rijeka 
 
18:00
Labin 
19:20 
19:20
Pula 
20:15