Rijeka - Pula
 
interni broj: 8025
način prijevoza: autobus
prijevoznik: BRIONI - Pula
prometuje: do daljnjeg
dani: svaki dan
STANICA
DOL.
POL.
Rijeka 
 
14:30
Labin 
15:50 
15:50
Pula 
16:45