Rijeka - Pula
 
interni broj: 8024
način prijevoza: autobus
prijevoznik: BRIONI - Pula
prometuje: do daljnjeg
dani: svaki dan
STANICA
DOL.
POL.
Rijeka 
 
12:30
Labin 
13:50 
13:50
Pula 
14:45