Pula - Rijeka
 
interni broj: 8019
način prijevoza: autobus
prijevoznik: BRIONI - Pula
prometuje: do daljnjeg
dani: svaki dan
STANICA
DOL.
POL.
Pula 
 
05:30
Pazin 
06:20 
06:20
Rijeka 
07:20