Pula - Rijeka
 
interni broj: 8017
način prijevoza: autobus
prijevoznik: BRIONI - Pula
prometuje: do daljnjeg
dani: svaki dan
STANICA
DOL.
POL.
Pula 
 
07:00
Pazin 
08:00 
08:00
Rijeka 
09:00