STATION
ARR.
DEP.
Novi Sad
21:45
Beograd
23:00
23:30
Kragujevac
01:30
02:10
Kraljevo
03:20
03:20
Raška
05:30
05:30
Novi Pazar
05:50
05:50
Rožaje
07:00
07:00
Berane
07:40
08:00
Ribarevina
08:35
08:35
Mojkovac
09:05
09:05
Kolašin
09:40
09:40
Podgorica
11:00
11:15
Sutomore
12:00
12:00
Mišići
12:10
12:10
Petrovac (MNE)
12:20
12:20
Budva
12:40
12:40
Kotor
13:10
13:10
Tivat
13:20
13:20
Herceg Novi
13:50
13:50
Igalo
14:00